Otvoren prvi poziv Interreg Central Europe
19. studeni 2021.

Program transnacionalne suradnje Interreg Central Europe 2021. – 2027. otvara prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga te poziva zainteresirane javne i privatne organizacije na dostavu projektnih prijedloga. Cilj prvog poziva je ponuditi najširi tematski raspon za najveći mogući broj zainteresiranih prijavitelja te su otvorena sva 4 tematska prioriteta ukupne vrijednosti 72 milijuna eura uz stopu sufinanciranja od 80%.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su:

  • Nacionalna, regionalna i lokalna javna tijela;
  • Privatne institucije, uključujući privatne tvrtke, koje imaju pravnu osobnost;
  • Međunarodne organizacije koje djeluju u skladu s nacionalnim pravom države članice EU;
  • Međunarodne organizacije koje djeluju prema međunarodnom pravu, uz ograničenja.

Partnerstvo mora sadržavati najmanje tri financijska partnera iz najmanje tri zemlje te najmanje 2 partnera smještena u Interreg Central Europe regijama

Poziv je otvoren za 4 programska prioriteta i 9 specifičnih ciljeva. Očekuje se da će se kroz transnacionalnu suradnju organizacije baviti razvojem i provedbom strategija, akcijskih planova, alata, obukom, pilot akcijama i povezanim rješenjima.

Prioritetna područja poziva su:

  • Prioritetna os 1 - Suradnja za pametniju Središnju Europu – podrazumijeva projekte koji se odnose na jačanje inovacija te poticanje korištenja naprednih tehnologija. Također, sufinanciraju se kapaciteti za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo. Sredstva osigurana  u proračunu za prioritetno područje 1 iznose 22 milijuna eura;
  • Prioritetna os 2 - Suradnja za zeleniju Središnju Europu – podrazumijeva projekte koji se odnose na  okolišne izazove i energetsku učinkovitost te korištenje obnovljivih izvora energije. Unutar ovog prioriteta poticat će se i projekti koji potiču urbanu mobilnost. Sredstva osigurana  u proračunu za prioritetno područje 2 iznose 36 milijuna eura;
  • Prioritetna os 3 - Suradnja za povezaniju Središnju Europu – podrazumijeva projekte koji se odnose na poboljšanje transportne veze s ruralnim i perifernim regijama Srednje Europe te koji potiču održiv, inteligentan i intermodalan transport, uključujući poveznice na TEN-T koridore. Sredstva osigurana u proračunu za prioritetno područje 3 iznose 7 milijuna eura;
  • Prioritetna os 4 - Poboljšanje upravljanja za suradnju u Središnjoj Europi – podrazumijeva projekte koji se odnose na poboljšanje kapaciteta javne uprave na svim teritorijalnim razinama, a s ciljem donošenja i implementacije integriranih teritorijalnih razvojnih strategija kroz suradnju. Sredstva osigurana u proračunu za prioritetno područje 4 iznose 7 milijuna eura.

Rok za predaju dokumentacije je 23. veljače 2022. godine.

Sve informacije i relevantna dokumentacija potražite na poveznici.

Povezani članci
Dodjela priznanja „Poslodavac prijatelj obitelji“ u 2021. godini
Dodjela priznanja „Poslodavac prijatelj obitelji“ u 2021. godini

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je natječajni postupak za dodjelu priznanja “Poslodavac prijatelj obitelji” u 2021. godini.

LIFE Prijelaz na čistu energiju – dostava prijedloga
LIFE Prijelaz na čistu energiju – dostava prijedloga

U okviru programa LIFE (LIFE-2021-CET) otvoreni su pozivi namijenjeni prijelazu na čistu energiju. Europska komisija osigurala je financijsku podršku u vrijednosti od 95 mil. EUR, a intenzitet sufinanciranja je do 95 %, te se korisnici mogu prijaviti unutar 18 tema.

Objavljen Poziv za podnošenje prijedloga za program Europske snage solidarnosti 2022. godine
Objavljen Poziv za podnošenje prijedloga za program Europske snage solidarnosti 2022. godine

Europska komisija je objavila Poziv na podnošenje prijedloga za program Europske snage solidarnosti za 2022. godinu. koji uključuje sljedeće aktivnosti programa

Objavljen Poziv na predlaganje umjetničko-edukativnih programa i/ili radionica ruksak (pun) kulture 2022.
Objavljen Poziv na predlaganje umjetničko-edukativnih programa i/ili radionica ruksak (pun) kulture 2022.

Ministarstvo kulture i medija objavilo je Poziv za predlaganje umjetničko-edukativnih programa i/ili radionica za Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi s ciljem razvoja programa Ruksak (pun) kulture, nacionalnog dopunskog programa u vrtićima te osnovnim i srednjim školama na području cijele Republike Hrvatske.