Otvoren natječaj Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) putem HAMAG-BICRO - Faza 2
18. veljača 2020.

Dana 11. veljače 2020. godine, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta otvorilo je ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) putem HAMAG-BICRO - Faza 2“.

Sredstva koja se po ovom pozivu dodjeljuju su sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u okviru Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija – 2014. – 2020. Nadležno tijelo je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta. Svrha pozivajeunaprjeđenje Mreže BOND koja jamči profesionalne savjetodavne i stručne usluge poduzetnicima u svim fazama razvoja i svim segmentima poslovanja, kako bi se smanjila asimetrija u pristupu poslovnim znanjima i vještinama, partnerima, uslugama i informacijama. U cilju je poticati daljnji razvoj i unaprjeđenje uspostavljene Mreže BOND kroz jačanje kvalitete i razvoj standarda usluga koje nude PPI-jevi zajedno s razvojem sustava mentorstva, raspoloživih diljem Hrvatske na istoj razini kvalitete prema potrebama MSP-ova.

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 12.02.2020 11:00:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 15.05.2020 11:00:00

Ukupna bespovratna sredstava: 50.000.000,00 kn

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 50.000.000,00 kn

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva: Državne upravne organizacije

Prihvatljivost partnera i formiranje partnerstva: Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu s jednim ili više partnera. Prihvatljivi partneri su oni koji, uz prijavitelja, doprinose svojim stručnim, financijskim, iskustvenim i administrativnim kapacitetima za provedbu i koji nisu isključeni jednim od kriterija za isključenje prijavitelja i partnera (navedeni u točki 2.3 ovih Uputa), što dokazuju dokumentacijom priloženom uz Prijavni obrazac naveden pod točkom 3.1 ovih Uputa. Partnerstvo se dokazuje Sporazumom o partnerstvu (prema Prilogu 7. - Popis obaveznog sadržaja Sporazuma o partnerstvu) prijavitelja (potencijalnog Korisnika) i pojedinog partnera.

Područja: Malo i srednje poduzetništvo, Obrtništvo

Više informacija na: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=a2236bbb-ecbd-4020-ba42-774e163d5d32

Povezani članci
Objavljen Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području osiguravanja pružanja podrške žrtvama i svjedocima za 2020. godinu.
Objavljen Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području osiguravanja pružanja podrške žrtvama i svjedocima za 2020. godinu.

Ministarstvo pravosuđa i uprave objavilo je Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području osiguravanja pružanja podrške žrtvama i svjedocima za 2020. godinu.

Natječaj za dodjelu
Natječaj za dodjelu "Nagrade Vicko Andrić" (Rok: 25. kolovoza 2020. godine)

„Nagrada Vicko Andrić“ dodjeljuje se za izvanredna postignuća u području zaštite kulturne baštine u Republici Hrvatskoj

Objavljen novi natječaj za dodjelu potpore za ulaganja u akvakulturu
Objavljen novi natječaj za dodjelu potpore za ulaganja u akvakulturu

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je novi natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere II.2./II.3./II.4. „Produktivna ulaganja u akvakulturu“, koji je otvoren je za prijave do 1. studenoga 2020. Na raspolaganju je ukupno 15,90 milijuna eura javne potpore, od čega 11,92 milijuna eura iz proračuna Europske unije, a 3,98 milijuna eura iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza III
Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza III

Opći cilj Poziva je jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz osiguravanje pružanja i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije, komunikacijskog posrednika i videćeg pratitelja. Poziv se financira u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., Prioritetne osi 2 Socijalno uključivanje, investicijskog prioriteta 9.iv Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa te specifičnog cilja 9.iv.2 Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije.