Otvoren drugi rok - Bratimljenje gradova i Umrežavanje gradova
29. lipanj 2016.

Mjera "Bratimljenje gradova" i Mjera „Umrežavanje gradova“ nalaze se u cjelini Demokratsko angažiranje i građansko sudjelovanje koja se financira iz programa Europa za građane 2014 - 2020. Programom se potiče demokratsko i građansko sudjelovanje građana na razini Europske unije te podupire projekte s ciljem da okupljanja građana iz pobratimljenih gradova.

bratime_gradovi Posebni kriteriji za Projekte bratimljenja gradova
 1. Podnositelj zahtjeva i partneri
 • Vrsta organizacije: Gradovi/općine ili njihovi odbori za bratimljenje ili druge neprofitne organizacije što predstavljaju lokalnu upravu.
 
 1. Broj partnera
 • Projekt mora uključivati općine iz najmanje 2 prihvatljive zemlje od kojih je barem jedna država članica EU-a.
 1. C) Priroda i veličina projekta
- Broj sudionika: Projekt mora uključiti najmanje 25 pozvanih sudionika. „Pozvani sudionici” su međunarodni sudionici koje šalje(šalju) prihvatljivi partner (partneri). - Proračun: Najveći prihvatljivi iznos bespovratnih sredstava za projekt: 25 000 EUR.
 1. D) Mjesto održavanja aktivnosti
- Aktivnosti se moraju održavati u bilo kojoj prihvatljivoj zemlji. koja sudjeluje u projektu.
 1. E) Razdoblje prihvatljivosti / trajanje projekta
- Projekt mora započeti u relevantnom razdoblju prihvatljivosti, što ovisi o roku mjere za koju je zahtjev podnesen (vidi Raspored rokova). Najdulje trajanje sastanka iznosi 21 dan.   Mjera umrežavanja gradova Općine, gradovi i udruženja koji zajedno rade na zajedničkoj temi u dugoročnoj perspektivi mogu poželjeti razviti mreže gradova koje će njihovu suradnju učiniti trajnijom. Umrežavanje općina i gradova u vezi s pitanjima od zajedničkog interesa važno je sredstvo razmjene dobrih praksi. Bratimljenje je snažna veza koja povezuje općine i gradove te bi stoga potencijal mreža nastalih nizom veza bratimljenih gradova trebao biti iskorišten za razvoj tematske i dugotrajne suradnje među gradovima. Europska komisija podupire razvoj takvih mreža, što je važno za strukturiranu, intenzivnu i višestruku suradnju, pridonoseći tako povećanju utjecaja Programa. Prednost imaju mreže koje su usmjerene temama godišnjih prioriteta. Očekuje se da mreže gradova:
 • obuhvate raspon aktivnosti u vezi s temom (temama) zajedničkog interesa koje će se
obraditi u kontekstu ciljeva ili godišnjih prioriteta Programa,
 • utvrde ciljne skupine za koje su odabrane teme osobito važne i uključe članove zajednice
koji su aktivni u predmetnom području (tj. stručnjake, lokalna udruženja, građane i skupine građana na koje se tema izravno odnosi itd.),
 • posluže kao osnova za buduće inicijative i aktivnosti među uključenim gradovima povezane
s obrađenim temama ili možda o daljnjim pitanjima zajedničkog interesa.   Posebni kriteriji za umrežavanje gradova:
 1. Podnositelj zahtjeva i partneri
 • Vrsta organizacija / podnositelji zahtjeva: gradovi /općine ili njihovi odbori za bratimljenje ili mreže, druge razine tijela lokalne/regionalne uprave, savezi/udruženja lokalnih uprava, neprofitne organizacije koje predstavljaju lokalnu upravu.
 
 1. Partneri:
 • Uz prirodu podnositelja zahtjeva, neprofitne organizacije civilnog društva mogu biti partneri u tim projektima.
 • Broj partnera: Projekt mora uključivati općine iz najmanje 4 prihvatljive zemlje od kojih je barem jedna država članica EU-a.
 
 1. Priroda i veličina projekta
 • Broj sudionika: Projekt mora uključiti najmanje 30 % pozvanih sudionika. „Pozvani sudionici” su međunarodni sudionici koje šalje (šalju) prihvatljivi partner (partneri).
 • Proračun: Najveći prihvatljivi iznos bespovratnih sredstava za projekt: 150 000 EUR.
 1. Mjesto i broj aktivnosti
 • Aktivnosti se moraju održavati u bilo kojoj prihvatljivoj zemlji. Treba predvidjeti najmanje 4 događaja po projektu.
 
 1. Razdoblje prihvatljivosti / trajanje projekta
 • Projekt mora započeti u relevantnom razdoblju prihvatljivosti, što ovisi o roku Mjere u okviru koje je zahtjev podnesen (vidi Raspored rokova). Najdulje trajanje projekta je 24 mjeseca.
Rok za podnošenje zahtjeva je 01. rujna 2016. godine u 12:00 sati (CET/CEST, Brussels time). Više informacija na: http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
Povezani članci
POTPORA ZA SUDJELOVANJE POLJOPRIVREDNIKA U SUSTAVIMA KVALITETE ZA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE
POTPORA ZA SUDJELOVANJE POLJOPRIVREDNIKA U SUSTAVIMA KVALITETE ZA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 27. siječnja 2021. treći Natječaj za provedbu mjere 3 „Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode“, podmjere 3.1. „Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete“, tipa operacije 3.1.1 „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

SUFINANCIRANJE TROŠKOVA UKLJUČIVANJA DJECE U SOCIOEKONOMSKI NEPOVOLJNOJ SITUACIJI U PREDŠKOLSKE PROGRAME
SUFINANCIRANJE TROŠKOVA UKLJUČIVANJA DJECE U SOCIOEKONOMSKI NEPOVOLJNOJ SITUACIJI U PREDŠKOLSKE PROGRAME

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske otvorilo je dana 8. siječnja 2021. godine javni poziv za Sufinanciranje troškova uključivanja djece u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe, ukupne vrijednosti 150.000.000,00 kuna.

AKTIVNOSTI UNAPRJEĐENJA PODUZETNIŠTVA NASTAVLJAJU SE I U 2021. GODINI
AKTIVNOSTI UNAPRJEĐENJA PODUZETNIŠTVA NASTAVLJAJU SE I U 2021. GODINI

Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. provodi europski projekt „Oslonac u poslovanju – PIA Antunovac! KK.03.12.12.0017“. Iako su projektne aktivnosti započele sredinom siječnja, službeni početak provedbe projekta nastupio je potpisom ugovora u ožujku 2020. godine. Riječ je o projektu financiranom iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, ukupne vrijednosti 747.269,67 kuna, od čega 560.452,24 kuna čine bespovratna sredstva.

NASTAVAK UNAPRJEĐENJA USLUGA ZA DJECU U SUSTAVU RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA
NASTAVAK UNAPRJEĐENJA USLUGA ZA DJECU U SUSTAVU RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike dana 23.12.2020. godine otvorilo je Poziv pod nazivom „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“.