Otvoren drugi rok - Bratimljenje gradova i Umrežavanje gradova
29. lipanj 2016.

Mjera "Bratimljenje gradova" i Mjera „Umrežavanje gradova“ nalaze se u cjelini Demokratsko angažiranje i građansko sudjelovanje koja se financira iz programa Europa za građane 2014 - 2020. Programom se potiče demokratsko i građansko sudjelovanje građana na razini Europske unije te podupire projekte s ciljem da okupljanja građana iz pobratimljenih gradova.

bratime_gradovi Posebni kriteriji za Projekte bratimljenja gradova
 1. Podnositelj zahtjeva i partneri
 • Vrsta organizacije: Gradovi/općine ili njihovi odbori za bratimljenje ili druge neprofitne organizacije što predstavljaju lokalnu upravu.
 
 1. Broj partnera
 • Projekt mora uključivati općine iz najmanje 2 prihvatljive zemlje od kojih je barem jedna država članica EU-a.
 1. C) Priroda i veličina projekta
- Broj sudionika: Projekt mora uključiti najmanje 25 pozvanih sudionika. „Pozvani sudionici” su međunarodni sudionici koje šalje(šalju) prihvatljivi partner (partneri). - Proračun: Najveći prihvatljivi iznos bespovratnih sredstava za projekt: 25 000 EUR.
 1. D) Mjesto održavanja aktivnosti
- Aktivnosti se moraju održavati u bilo kojoj prihvatljivoj zemlji. koja sudjeluje u projektu.
 1. E) Razdoblje prihvatljivosti / trajanje projekta
- Projekt mora započeti u relevantnom razdoblju prihvatljivosti, što ovisi o roku mjere za koju je zahtjev podnesen (vidi Raspored rokova). Najdulje trajanje sastanka iznosi 21 dan.   Mjera umrežavanja gradova Općine, gradovi i udruženja koji zajedno rade na zajedničkoj temi u dugoročnoj perspektivi mogu poželjeti razviti mreže gradova koje će njihovu suradnju učiniti trajnijom. Umrežavanje općina i gradova u vezi s pitanjima od zajedničkog interesa važno je sredstvo razmjene dobrih praksi. Bratimljenje je snažna veza koja povezuje općine i gradove te bi stoga potencijal mreža nastalih nizom veza bratimljenih gradova trebao biti iskorišten za razvoj tematske i dugotrajne suradnje među gradovima. Europska komisija podupire razvoj takvih mreža, što je važno za strukturiranu, intenzivnu i višestruku suradnju, pridonoseći tako povećanju utjecaja Programa. Prednost imaju mreže koje su usmjerene temama godišnjih prioriteta. Očekuje se da mreže gradova:
 • obuhvate raspon aktivnosti u vezi s temom (temama) zajedničkog interesa koje će se
obraditi u kontekstu ciljeva ili godišnjih prioriteta Programa,
 • utvrde ciljne skupine za koje su odabrane teme osobito važne i uključe članove zajednice
koji su aktivni u predmetnom području (tj. stručnjake, lokalna udruženja, građane i skupine građana na koje se tema izravno odnosi itd.),
 • posluže kao osnova za buduće inicijative i aktivnosti među uključenim gradovima povezane
s obrađenim temama ili možda o daljnjim pitanjima zajedničkog interesa.   Posebni kriteriji za umrežavanje gradova:
 1. Podnositelj zahtjeva i partneri
 • Vrsta organizacija / podnositelji zahtjeva: gradovi /općine ili njihovi odbori za bratimljenje ili mreže, druge razine tijela lokalne/regionalne uprave, savezi/udruženja lokalnih uprava, neprofitne organizacije koje predstavljaju lokalnu upravu.
 
 1. Partneri:
 • Uz prirodu podnositelja zahtjeva, neprofitne organizacije civilnog društva mogu biti partneri u tim projektima.
 • Broj partnera: Projekt mora uključivati općine iz najmanje 4 prihvatljive zemlje od kojih je barem jedna država članica EU-a.
 
 1. Priroda i veličina projekta
 • Broj sudionika: Projekt mora uključiti najmanje 30 % pozvanih sudionika. „Pozvani sudionici” su međunarodni sudionici koje šalje (šalju) prihvatljivi partner (partneri).
 • Proračun: Najveći prihvatljivi iznos bespovratnih sredstava za projekt: 150 000 EUR.
 1. Mjesto i broj aktivnosti
 • Aktivnosti se moraju održavati u bilo kojoj prihvatljivoj zemlji. Treba predvidjeti najmanje 4 događaja po projektu.
 
 1. Razdoblje prihvatljivosti / trajanje projekta
 • Projekt mora započeti u relevantnom razdoblju prihvatljivosti, što ovisi o roku Mjere u okviru koje je zahtjev podnesen (vidi Raspored rokova). Najdulje trajanje projekta je 24 mjeseca.
Rok za podnošenje zahtjeva je 01. rujna 2016. godine u 12:00 sati (CET/CEST, Brussels time). Više informacija na: http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
Povezani članci
Natječaj za dodjelu
Natječaj za dodjelu "Nagrade Vicko Andrić" (Rok: 25. kolovoza 2020. godine)

„Nagrada Vicko Andrić“ dodjeljuje se za izvanredna postignuća u području zaštite kulturne baštine u Republici Hrvatskoj

Objavljen poziv za dodjelu državnih potpora poduzetnicima iz sektora prometa
Objavljen poziv za dodjelu državnih potpora poduzetnicima iz sektora prometa

Slijedom posljedica krize prouzrokovane koronavirusom koja je pogodila cjelokupno hrvatsko gospodarstvo, posebice sektor prometa, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je poziv poduzetnicima za korištenje sredstava iz programa državnih potpora u sklopu mjera gospodarskog opravka Vlade Republike Hrvatske. Provedbena tijela programa dodjele su Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) koji će dodjeljivati pojedinačne potpore korisnicima koji ispunjavaju uvjete iz programa.

Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnoga stvaralaštva (Rok: 15. rujna 2020.)
Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnoga stvaralaštva (Rok: 15. rujna 2020.)

Ministarstvo kulture objavilo je Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnoga stvaralaštva u 2021. godini, temeljem kojega će dodjeljivati potpore autorima za književno-umjetnički rad i prijevode na hrvatski jezik djela koja predstavljaju opća kulturna dostignuća

Objavljen novi natječaj za dodjelu potpore za ulaganja u akvakulturu
Objavljen novi natječaj za dodjelu potpore za ulaganja u akvakulturu

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je novi natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere II.2./II.3./II.4. „Produktivna ulaganja u akvakulturu“, koji je otvoren je za prijave do 1. studenoga 2020. Na raspolaganju je ukupno 15,90 milijuna eura javne potpore, od čega 11,92 milijuna eura iz proračuna Europske unije, a 3,98 milijuna eura iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.