Osječko-baranjska županija objavila je nekoliko javnih Poziva
4. lipanj 2024.

Osječko-baranjska županija na svojoj je web stranici objavila nekoliko javnih poziva u mjesecu lipnju:

 1. Javni Poziv za podnošenje prijave za dodjelu potpora za učeničko poduzetništvo na području Osječko-baranjske županije u 2024. godini

 

Predmet ovoga Javnog poziva je podnošenje prijave za dodjelu nepovratnih financijskih sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2024. godinu za učeničko poduzetništvo na području Osječko-baranjske županije u 2024. godini.

Potpora se dodjeljuje za organizaciju radionica i drugih oblika edukacije za učenike i studente u cilju poticanja cjeloživotnog učenja učenika i studenata, razvoja poduzetničkih kompetencija i kulture poduzetništva, a osobito za:

 • organizaciju radionica i drugih oblika edukacije za učenike i studente,
 • tiskanje brošura, letaka i slično,
 • sudjelovanje na konferencijama, okruglim stolovima i slično,
 • druge oblike poticanja poduzetništva kod učenika i studenata.

 

Pravo prijave za korištenje potpore imaju:

 • subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva, obrti i zadruge koje samostalno i trajno obavljaju dopuštene djelatnosti radi ostvarivanja dobiti odnosno dohotka na tržištu utvrđene prema kriterijima propisanim Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva.
 • poduzetničke potporne institucije (lokalne razvojne agencije, poduzetnički centri, inkubatori i akceleratori, stručno-poslovne organizacije (komore) i udruge malog gospodarstva i poduzetništva, znanstvene i obrazovne institucije te druge fizičke i pravne osobe koje pružaju podršku razvoju poduzetništva.)

 

U Proračunu Osječko-baranjske županije za 2024. godinu planirana su financijska sredstva za potpore za učeničko poduzetništvo u iznosu od 30.000,00 eura. Potpora iznosi do 100% opravdanih troškova.

 

Rok za dostavu prijava je od 3. lipnja 2024. godine do utroška planiranih sredstava za tu namjenu, a najkasnije do 3. srpnja 2024. godine.

 

Više informacija o Pozivu možete pronaći na stranici.

 

 

 

 1. Javni Poziv za podnošenje prijave za dodjelu potpora za savjetovanje i mentoriranje poduzetnika napodručju Osječko-baranjske županije u 2024. godini

 

Predmet ovoga Javnog poziva je podnošenje prijave za dodjelu nepovratnih financijskih sredstava odobrenih iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2024. godinu za savjetovanje i mentoriranje poduzetnika na području Osječko-baranjske županije u 2024. godini.

Potpora za savjetovanje i mentoriranje poduzetnika dodjeljuje se za savjetodavnu i mentorsku  djelatnost usmjerenu jačanju poduzetničkih kompetencija odnosno podizanju razine poduzetničkih znanja i vještina poduzetnika početnika i ostalih poduzetnika, a osobito za:

 • stručne savjetodavne usluge poduzetnicima, kao i korisnicima poduzetničkih inkubatora i
 • mentorske usluge poduzetnicima početnicima.

 

Pravo prijave za korištenje potpora imaju poduzetničke potporne institucije evidentirane u Jedinstvenom registru poduzetničke infrastrukture koje imaju prebivalište odnosno sjedište na području Županije.

U Proračunu Osječko-baranjske županije za 2024. godinu planirana su financijska sredstva za potpore za:

 • savjetovanje poduzetnika - 12.000,00 eura
 • mentoriranje poduzetnika - 14.000,00 eura.

Potpora za savjetodavne usluge iznosi do 50% opravdanih troškova, a potpore za mentorske usluge poduzetnicima početnicima iznose do 30,00 eura po satu mentoriranja, a najviše za mentoriranje pojedinog poduzetnika početnika do 150,00 eura.

 

Rok za dostavu prijava je od 3. lipnja 2024. godine do utroška planiranih financijskih sredstava za tu namjenu, anajkasnije do 13. rujna 2024. godine.

 

Više informacija o Pozivu možete pronaći na stranici.

 

 

 

 1. Javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu potpora za informiranje i obrazovne aktivnosti na području Osječko-baranjske županije u 2024. godini

 

Predmet ovoga Javnog poziva je podnošenje prijave za dodjelu nepovratnih financijskih sredstava odobrenih iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2024. godinu za informiranje i obrazovne aktivnosti poduzetnika na području Osječko-baranjske županije u 2024. godini.

Potpora se dodjeljuje za informativnu i obrazovnu djelatnost usmjerenu jačanju poduzetničkih kompetencija odnosno podizanju razine poduzetničkih znanja i vještina poduzetnika, te učenika i studenata, a osobito za:

 • pripremu i izradu sadržaja namijenjenih informiranju poduzetnika kroz tiskane i elektroničke medije,
 • izradu poduzetničkih publikacija i srodnih informativnih i edukativnih materijala,
 • organiziranje i provođenje seminara, tribina, radionica i foruma te drugih oblika obrazovanja i osposobljavanja poduzetnika.

 

Pravo prijave za korištenje potpora imaju:

 • poduzetničke potporne institucije ( lokalne razvojne agencije, poduzetnički centri, inkubatori i akceleratori, stručno-poslovne organizacije (komore) i udruge malog gospodarstva i poduzetništva, znanstvene i obrazovne institucije te druge fizičke i pravne osobe koje pružaju podršku razvoju poduzetništva.)
 • subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva, obrti i zadruge koje samostalno i trajno obavljaju dopuštene djelatnosti radi ostvarivanja dobiti odnosno dohotka na tržištu utvrđene prema kriterijima propisanim Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva.)

 

U Proračunu Osječko-baranjske županije za 2024. godinu planirana su financijska sredstva za potpore za informiranje i obrazovne aktivnosti u iznosu od 15.000,00 eura. Potpora za informiranje iznosi do 75% opravdanih troškova, a za oblike edukacije i do 100% opravdanih troškova.

 

Rok za dostavu prijava je od 3. lipnja 2024. godine do utroška planiranih financijskih sredstava za tu namjenu, a najkasnije do 13. rujna 2024. godine.

 

Više informacija o Pozivu možete pronaći na stranici.

 

 

 

 

 1. Javni Poziv za podnošenje prijave za dodjelu potpora za promotivne aktivnosti na području Osječko-baranjske županije u 2024. godini

 

Predmet Javnog poziva je podnošenje prijave za dodjelu nepovratnih financijskih sredstava odobrenih iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2024. godinu za promotivne aktivnosti na području Osječko-baranjske županije u 2024. godini.

Potpora se dodjeljuje za organizaciju i nastupe na manifestacijama koje su od značaja za gospodarski razvoj i predstavljanje poduzetništva na području Županije, kojima se promiče i predstavlja Županija kao aktivni sudionik u razvoju poduzetništva, a osobito za organizaciju i nastupe:

 • na sajmovima i izložbama,
 • na znanstveno-stručnim skupovima,
 • na festivalima, smotrama, natjecanjima i drugim srodnim manifestacijama.

 

Pravo prijave za korištenje potpore imaju:

 • subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva, obrti i zadruge koje samostalno i trajno obavljaju dopuštene djelatnosti radi ostvarivanja dobiti odnosno dohotka na tržištu utvrđene prema kriterijima propisanim Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva.)
 • poduzetničke potporne institucije (lokalne razvojne agencije, poduzetnički centri, inkubatori i akceleratori, stručno-poslovne organizacije (komore) i udruge malog gospodarstva i poduzetništva, znanstvene i obrazovne institucije te druge fizičke i pravne osobe koje pružaju podršku razvoju poduzetništva.)

 

 

U Proračunu Osječko-baranjske županije za 2024. godinu planirana su financijska sredstva za potpore za promotivne aktivnosti u iznosu od 30.000,00 eura. Potpora iznosi do 50% opravdanih troškova.

 

Rok za dostavu prijava je od 3. lipnja 2024. godine do utroška planiranih financijskih sredstava za tu namjenu, a najkasnije do 13. rujna 2024. godine.

 

Više informacija o Pozivu možete pronaći na stranici.

 

 

 

 1. Javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu potpora za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja na području Osječko-baranjske županije u 2024. godini

 

Predmet Javnog poziva je podnošenje prijave za dodjelu nepovratnih financijskih sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2024. godinu za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja na području Osječko-baranjske županije u 2024. godini.

Potpora se dodjeljuje za ulaganja u pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja s ciljem podizanja razine kvalitete, produktivnosti ili konkurentnosti, održavanje ili povećanje razine zapošljavanja odnosno ostvarenje drugih ciljeva utvrđenih planskim razvojnim dokumentima Županije i/ili Programom poticanja poduzetništva, a osobito za:

 • ulaganja u razvoj proizvoda i usluga i modernizaciju procesa i
 • kupovinu, izgradnju i rekonstrukciju poslovnog prostora

 

Pravo prijave za korištenje potpora imaju subjekti malog gospodarstva

 

U Proračunu Osječko-baranjske županije za 2024. godinu planirana su financijska sredstva za potpore za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja u iznosu od 260.000,00 eura. Potpora iznosi do 50% opravdanih troškova izvršenog ulaganja, a najviše do iznosa od 5.000,00 eura za korisnike potpore čija je pretežita djelatnost i izvršeno ulaganje u prerađivačku industriju prema NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI 2007. - NKD 2007.

 

Rok za dostavu prijava je od 3. lipnja 2024. godine do utroška planiranih financijskih sredstava za tu namjenu, a najkasnije do 13. rujna 2024. godine.

 

Više o Pozivu možete pronaći na stranici.

Povezani članci
Javni Poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u fazi predakceleracije
Javni Poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u fazi predakceleracije

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavila je Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u FAZI PREDAKCELERACIJE u okviru PROGRAMA AKCELERACIJE u sklopu mjere “Jačanje akceleracijske aktivnosti.

Natječaj za provedbu intervencije 76.01. Osiguranje poljoprivredne proizvodnje
Natječaj za provedbu intervencije 76.01. Osiguranje poljoprivredne proizvodnje

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je drugi Natječaj za provedbu intervencije 76.01. „Osiguranje poljoprivredne proizvodnje“ iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Javni poziv za neposredno sufinanciranje poticanja mjera odvojenog skupljanja komunalnog otpada (JP ZO-2/2024)
Javni poziv za neposredno sufinanciranje poticanja mjera odvojenog skupljanja komunalnog otpada (JP ZO-2/2024)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje poticanja mjera odvojenog skupljanja komunalnog otpada.

Javni poziv za neposredno sufinanciranje provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva JP ZO-4_2024
Javni poziv za neposredno sufinanciranje provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva JP ZO-4_2024

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva JP ZO-4_2024.