Osiguravanje infrastrukturnih uvjeta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
4. lipanj 2024.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje infrastrukturnih uvjeta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja”.

 

Predmet Poziva je ulaganje u izgradnju, dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i

opremanje predškolskih ustanova.

 

Prihvatljivi prijavitelji su:

 • Jedinice lokalne samouprave
 • Jedinice područne (regionalne) samouprave

 

Ukupna bespovratna sredstava: 45.662.400,00 €

 • Minimalni iznos bespovratnih sredstava:          80.000,00 €
 • Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 2.000.000,00 €

 

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

 1. Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (matični vrtić) – priprema dokumentacije i izvedba građevinskih i drugih radova za izgradnju i opremanje nove građevine za provedbu predškolskog odgoja i obrazovanja
 2. Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (područni vrtić s kuhinjom) – priprema dokumentacije i izvedba građevinskih i drugih radova za izgradnju i opremanje nove građevine za provedbu predškolskog odgoja i obrazovanja
 3. Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (područni vrtić bez kuhinje) – priprema dokumentacije i izvedba građevinskih i drugih radova za izgradnju i opremanje nove građevine za provedbu predškolskog odgoja i obrazovanja
 4. Dogradnja ili nadogradnja i opremanje postojeće ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (područni ili matični vrtić) – priprema dokumentacije i izvedba građevinskih i drugih radova za izgradnju i opremanje dijela prostora uz postojeću građevinu za provedbu predškolskog odgoja i obrazovanja
 5. Rekonstrukcija i opremanje postojeće građevine druge namjene – priprema dokumentacije i izvedba građevinskih i drugih radova na postojećoj građevini kojima se utječe na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za tu građevinu ili kojima se mijenja usklađenost te građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena odnosno izvedba građevinskih i drugih radova na ruševini postojeće građevine, a sve navedeno u svrhu njezine obnove i opremanja za potrebe provedbe predškolskog odgoja i obrazovanja
 6. Adaptacija i opremanje postojećih prostora – priprema dokumentacije i izvedba građevinskih i drugih radova te opremanje unutar postojeće građevine i njenih gabarita kako bi se dobio dodatni prostor za boravak djece

 

Datum početka zaprimanja projektnih prijava je 30. svibnja 2024., a krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 31. kolovoza 2024.

 

Više informacija o Pozivu možete pronaći na stranici.

Povezani članci
Javni Poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u fazi predakceleracije
Javni Poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u fazi predakceleracije

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavila je Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u FAZI PREDAKCELERACIJE u okviru PROGRAMA AKCELERACIJE u sklopu mjere “Jačanje akceleracijske aktivnosti.

Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo za 2024. godinu
Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo za 2024. godinu

Ministarstvo gospodarstva objavilo je Poziv na dodjelu bespovratnih sredstva Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo (referentni broj: NPOO.C1.1.1.R4-I1.02) s ciljem podupiranja bržoj i boljoj prilagodbi gospodarstva trenutnim i budućim ekološkim zahtjevima kroz ulaganja u zelenu tranziciju i stvaranje zelenih vještina kako bi se smanjio negativni učinak na klimu i okoliš, povećala održivost proizvodnje, očuvala postojeća i stvorila nova radna mjesta te ojačala lokalna i regionalna konkurentnost.

Osječko-baranjska županija objavila je nekoliko javnih Poziva
Osječko-baranjska županija objavila je nekoliko javnih Poziva

Osječko-baranjska županija na svojoj je web stranici objavila nekoliko javnih poziva u mjesecu lipnju

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za promociju STEM-a“
Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za promociju STEM-a“

U sklopu ovog Poziva financirat će se projekti koji će doprinijeti jačanju kapaciteta OCD-a za popularizaciju STEM-a među djecom i učenicima s ciljem socijalnog uključivanja u kontekstu obrazovnog sektora kako je i navedeno u PULJPU 2021.-2027