Općini Antunovac odobren projekt biciklističke staze kroz naselja Antunovac i Ivanovac
30. svibanj 2019.

Općina Antunovac prijavila je projekt Biciklističke staze Općine Antunovac na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU prema Pozivu na dostavu projektnih prijedloga  „Biciklističke staze urbane aglomeracije Osijek“ financiranog iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

Projektom Biciklističke staze Općine Antunovac izgraditi će se dionice kroz naselje Antunovac i naselje Ivanovac ukupne dužine 4,1 km, te spojiti mreža biciklističkih staza namijenjenih javnoj uporabi i povezivanju raznih oblika javnog prijevoza prihvatljivih za okoliš radi povećanja putnika u javnom prijevozu. Biciklistička infrastruktura Općine Antunovac doprinijet će boljoj povezanosti na linijama koje služe za dnevne migracije na području urbane aglomeracije, sigurnosti biciklista u prometu i većem korištenju javnih oblika prijevoza putnika.

 Ukupna vrijednost projekta je 4.100.000,00 kuna, uz maksimalno sufinanciranje od 85 % prihvatljivih troškova.

Projekt je uspješno je prošao 2 fazu evaluacije projektnog prijedloga, te se čeka potvrda ITU Grada Osijeka  i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU kako bi se krenulo u realizaciju izgradnje biciklističkih staza.

Prijavu projekta na natječaj za Općinu izradila je Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o.

Povezani članci
Objavljen poziv za dodjelu državnih potpora poduzetnicima iz sektora prometa
Objavljen poziv za dodjelu državnih potpora poduzetnicima iz sektora prometa

Slijedom posljedica krize prouzrokovane koronavirusom koja je pogodila cjelokupno hrvatsko gospodarstvo, posebice sektor prometa, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je poziv poduzetnicima za korištenje sredstava iz programa državnih potpora u sklopu mjera gospodarskog opravka Vlade Republike Hrvatske. Provedbena tijela programa dodjele su Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) koji će dodjeljivati pojedinačne potpore korisnicima koji ispunjavaju uvjete iz programa.

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza III
Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza III

Opći cilj Poziva je jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz osiguravanje pružanja i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije, komunikacijskog posrednika i videćeg pratitelja. Poziv se financira u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., Prioritetne osi 2 Socijalno uključivanje, investicijskog prioriteta 9.iv Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa te specifičnog cilja 9.iv.2 Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije.

Obavijest: Javni poziv za projekt „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ za 2020. godinu
Obavijest: Javni poziv za projekt „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ za 2020. godinu

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, kao doprinos provedbi mjera iz Programa Vlade za usklađivanje obrazovnog sustava s potrebama tržišta rada, provodi Operaciju „Poticanje obrazovanja za vezane obrte temeljene na sustavu naukovanja - FAZA II“ vrijednu oko 250 milijuna kuna.

Mogućnost za mobilnost u volontiranju
Mogućnost za mobilnost u volontiranju

Na području mobilnosti volontera od velikog je značaja dugi niz godina bila Europska volonterska služba (EVS) namijenjena mladima. Europska komisija pokrenula  je EVS 1996. godine, a provodio se sve do 2018. godine, kad je na snagu stupio program Europskih snaga solidarnosti koji je obuhvatio i nadogradio Europsku volontersku službu, uz naglasak na komponentu solidarnosti.