Općina Antunovac u provedbi petnaest projekata energetske učinkovitosti i zaštite okoliša
19. studeni 2015.

Općina Antunovac u poslijednje dvije godine pokrenula je petnaest programa prema Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na svom području, za selektiranje otpada sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom, za projektiranje i izgradnju reciklažnog dvorišta, za energetsko certificiranje javnih zgrada, za energetsku obnovu nestambenih objekata te projekte za energetski učinkovitu i ekološku javnu rasvjetu. Ukupna vrijednost navedenih programa je oko 5,7 milijuna kuna, a Općina Antunovac kao područje od posebne državne skrbi od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) ima odobreno sufinanciranje za provedbu programa u iznosu od 80% - 100% troškova, odnosno do 4,5 milijuna kuna, a ostatak odnosno oko 1,2 milijuna kuna sufinancira Općina Antunovac. U 2014. godini među prvim jedinicama loaklne samouprave u Hrvatskoj, pokrenuli smo program povećanja energetske učinkovitosti u kućanstvima na području Općine Antunovac vrijednost projekta iznosi 1.250.000,00 kuna, a pojedinom kućanstvu se može odobriti maksimalno 82,5% odnosno 60.000,00 kuna po obiteljskoj kući, te je sufinancirana obnova 31 obiteljske kuće, a za program obnovljivih izvora energije vrijednost projekta je 720.000,00 kuna, a dozvoljeno sufinanciranje iznosi maksimalno 24.000,00 kuna po sustavu. Lista prihvatljivih troškova obuhvaćala je nabavu i ugradnju opreme za zamjenu postojeće ugradnjom nove vanjske stolarije, za povećanje toplinske zaštite ovojnice obiteljske kuće (krov, strop i pod, te vanjski zid grijanog prostora) i izrada energetskog pregleda i energetskog certifikata obiteljske kuće nakon provedbe projekta. Usklađujući se s novim Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i nužnosti odvajanja vrijednih svojstava otpada, papir, staklo, pet ambalaža, Općina Antunovac uz pomoć FZOEU nabavila je plave kante za papir za sve mještane i kontejnere za četiri zelena otoka, te kompostera za kućanstva ukupne vrijednosti 550 tisuća kuna. Vezano uz novu zakonsku regulaciju gospodarenja otpadom prijavljeno je i projektiranje i izgradnja Reciklažnog dvorišta Općine Antunovac (lokacija u Gospodarskoj zoni Antunovac), ukupne vrijednosti 1,5 milijuna kuna, a radovi na izgradnji bi trebali početi do kraja ove godine. Energetski pregled i energetsko certificiranje javnih zgrada je zavrđeno u 2014. godini, a rekonstruirana je i javna rasvjeta u oba naselja ukupne vrijednosti 1,4 milijuna kuna. Postojeća rasvjetna tijela promjenjena su sa energetski i ekološki učinkovitijom LED rasvjetom, pri čemu je procjena uštede energije na projektu za naselje Antunovac 70% i ukupna ušteda sredstava na godišnjoj razini je procijenjena na gotovo dvjestotisuća kuna. Osim toga, u tijeku su i nova projektiranja javne rasvjete u skladu sa Zakonom o energetskoj učinkovitosti. Osim navedenih programa sufinanciranim putem FZOEU, postavljene su i za fotonaponske elektrane na krovištima objekata Općinske uprave Općine Antunovac, Hrvatskog doma Antunovac, Hrvatskog doma Ivanovac, Dječji vrtić Ivanovac, DVD Antunovac i DVD Ivanovac, od strane privatne tvrtke S.E.G. INŽINJERING d.o.o. Investicija je vrijedna 231.000,00 eura, jedina obveza Općine je davanje krovišta u najam, dok je izgradnja elektrana u cijelosti je trošak tvrtke S.E.G., predviđena proizvodnost je 182.000 kWh, od čega Općina Antunovac osim godišnjeg prihoda cca. 30.000,00 kuna ostvaruje i energetsku učinkovitost smanjenjem troškova grijanja objekata zbog uvođenja kombiniranog sustava proizvodnje električne energije preko fotonaponskih elektrana i korištenja dijela te energije za toplinski sustav u objektima Općinske uprave i Hrvatskog doma Antunovac te Dječjeg vrtića u Ivanovcu. U tijeku je i izrada Akcijskog plana energetske učinkovitosti za područje Općine Antunovac koji će definirati i dodane mjere poboljšanja te smanjenje emisije CO2 u slijedeće dvije godine. Ovim programima Općina Antunovac postavila je visoke standarde u gradnji ekološke prihvatljive infrastrukture i među svojim stanovnicima gradi svijest o potrebi zaštite okoliša.

Priopćenje_programi energetske učinkovitosti_Općina Antunovac(2)

Priopćenje_programi energetske učinkovitosti_Općina Antunovac(1)

Povezani članci
Otvoreno podnošenje zahtjeva za potporu zbrinjavanja nusproizvoda životinjskog podrijetla
Otvoreno podnošenje zahtjeva za potporu zbrinjavanja nusproizvoda životinjskog podrijetla

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavještava zainteresirane podnositelje zahtjeva da je od 15. travnja 2021. godine moguće podnijeti zahtjev za nacionalnu potporu za zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla iz Programa potpore zbrinjavanja nusproizvoda životinjskog podrijetla od 2021. do 2023. godine.

Javni poziv Osječko-baranjske županije za kreditiranje sjetve i stočarske proizvodnje
Javni poziv Osječko-baranjske županije za kreditiranje sjetve i stočarske proizvodnje

Osječko-baranjska županija objavila je Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kreditiranje sjetve i stočarske proizvodnje na području Osječko-baranjske županije.

JAVNI POZIVI OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
JAVNI POZIVI OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Na web stranici Osječko-baranjske županije, u rubrici „Potpore“  „Natječaji i javni pozivi u tijeku“ objavljeno je nekoliko novih Javih poziva

JAVNI NATJEČAJI ZA POMOĆ SEKTORU VINA
JAVNI NATJEČAJI ZA POMOĆ SEKTORU VINA

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) objavila je 12. ožujka 2021. godine JAVNI NATJEČAJ ZA MJERU RESTRUKTURIRANJE I KONVERZIJA VINOGRADA.