Objavljeni javni natječaji za financiranje/sufinanciranje projekata udruga u 2020. godini - Ministarstvo branitelja –
18. veljača 2020.

U ponedjeljak, 17. veljače 2020. na mrežnim stranicama Ministarstva objavljena su tri javna natječaja:

JAVNI NATJEČAJI ZA UDRUGE IZ DOMOVINSKOG RATA

1. Promicanje vrijednosti Domovinskog rata

Predmet ovoga javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Natječaj) je prikupljanje pisanih prijedloga projekata braniteljskih i stradalničkih udruga iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: Prijavitelji) za dodjelu bespovratnih sredstava, sukladno Strateškom planu Ministarstva hrvatskih branitelja za razdoblje 2020.-2022. godine.

Prihvatljivi prijavitelji:

• udruge registrirane sukladno Zakonu o udrugama koje su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja (zaštita interesa i skrb o hrvatskim braniteljima i stradalnicima iz Domovinskog rata), a što je vidljivo iz njihova statuta i

• udruge koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama ili su podnijele zahtjev za usklađivanjem statuta pri nadležnom uredu (što dokazuju potvrdom nadležnog ureda)

Prihvatljive aktivnosti u projektima:

 1. izdavačka djelatnost na tematiku Domovinskog rata
 2. izložbe na tematiku Domovinskog rata (npr. izložba ratnih fotografija)
 3. edukativni izleti za djecu i mlade na tematiku Domovinskog rata
 4. organiziranje edukativnih programa o Domovinskom ratu u osnovnim i srednjima školama (uz suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja)
 5. održavanje nacionalnih/lokalnih konferencija
 6. aktivno sudjelovanje udruga u radu međunarodnih veteranskih i drugih udruženja i u radu međunarodnih konferencija
 7. suradnja s udrugama iz drugih zemalja
 8. multimedijalne aktivnosti oživljavanja sjećanja na Domovinski rat
 9. i druge prihvatljive aktivnosti promicanja vrijednosti Domovinskog rata

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 5.700.000,00 kuna.
Dodjela bespovratnih sredstva putem ovog Natječaju mora biti između sljedećih okvira:

• najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i dodijeliti po pojedinom projektu je 10.000,00 kuna
• najveći iznos koji se može prijaviti i dodijeliti po pojedinom projektu je 450.000,00 kuna.

Okvirni broj projekata koji se planira financirati je do 235.

2. Psihološko i socijalno osnaživanje hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s invaliditetom, HRVI, stradalnika i članova obitelji smrtno stradaloga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata 

Opći cilj Natječaja jest doprinijeti psihosocijalnom osnaživanju i podizanju kvalitete življenja hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s invaliditetom, HRVI, stradalnika i članova obitelji smrtno stradaloga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

Kako bi bili prihvatljivi za dodjelu bespovratnih sredstava, Prijavitelj mora:

 1. biti udruga registrirana sukladno Zakonu o udrugama koja se svojim statutom opredijelila za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja (zaštita interesa i skrb o hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata), a što je vidljivo iz statuta Prijavitelja i
 2. biti udruga koja je uskladila statut sa Zakonom o udrugama ili je podnijela zahtjev za usklađivanjem statuta pri nadležnom uredu (što dokazuje potvrdom nadležnog ureda)

Prijavitelji mogu djelovati zasebno ili s partnerskim organizacijama. Partnerstvo na projektu nije obvezno prema ovom Natječaju, već je poželjno pri pripremi i provedbi prijavljenog projekta te se dodatno boduje prilikom procjene kvalitete projekta.

Prihvatljive aktivnosti u projektima

 1. radne aktivnosti i radne terapije (ekološke akcije i druge društveno korisne aktivnosti, uređenje okoliša)
 2. zapošljavanje
 3. socijalno poduzetništvo za unapređenje rada udruge i ublažavanje teških materijalnih prilika hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
 4. rekreativno-stvaralačke i natjecateljske aktivnosti
 5. edukativne radionice (informatičko opismenjavanje)
 6. provedba istraživanja o socijalnom statusu, posebice zdravstvenom stanju braniteljske i stradalničke populacije
 7. medicinska rehabilitacija
 8. umjetničko-scenski nastupi i uradci
 9. stvaralačke kreativne radionice
 10. stručna i edukativna predavanja i skupovi u području zdravstvene skrbi
 11. izdavačke djelatnosti
 12. razni oblici izvaninstitucionalne skrbi o nemoćnim, starijim i nezaposlenim hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (ne uključuje mogućnost dodjele novčane pomoći)
 13. socijalna i humanitarna djelatnost udruga iz Domovinskog rata (izložbe i aukcije)
 14. i druge prihvatljive aktivnosti iz područja psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja braniteljske i stradalničke populacije iz Domovinskog rata

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 9.500.000,00 kuna.
Dodjela bespovratnih sredstva putem ovog Natječaju mora biti između sljedećih okvira:

 1. najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i dodijeliti po pojedinom projektu je 10.000,00 kuna
 2. najveći iznos koji se može prijaviti i dodijeliti po pojedinom projektu je 900.000,00 kuna
 3. Okvirni broj projekata koji se planira financirati je do 215.

JAVNI NATJEČAJ ZA UDRUGE SUDIONIKA I STRADALNIKA
DRUGOGA SVJETSKOG RATA

3. Sudionici i stradalnici Drugoga svjetskog rata

Opći cilj Natječaja jest doprinijeti skrbi i zaštiti interesa sudionika i stradalnika Drugoga svjetskog rata te promicanju i očuvanju tradicije borbe protiv fašizma i drugih oblika totalitarizma.

Kako bi bili prihvatljivi za dodjelu bespovratnih sredstava, Prijavitelj mora:

 1. biti udruga registrirana sukladno Zakonu o udrugama koja se svojim statutom opredijelila za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja (promicanje borbe protiv fašizma i drugih oblika totalitarizma, te zaštita interesa i skrb o sudionicima i stradalnicima Drugoga svjetskog rata), a što je vidljivo iz statuta Prijavitelja i
 2. biti udruga koja je uskladila statut sa Zakonom o udrugama ili je podnijela zahtjev za usklađivanjem statuta pri nadležnom uredu (što dokazuje potvrdom nadležnog ureda)

Prihvatljive aktivnosti u projektima

 1. obilježavanje značajnih obljetnica i događanja iz Drugoga svjetskog rata (antifašističke borbe i druga događanja iz Drugoga svjetskog rata), uz tematske tribine i radionice
 2. međunarodna veteranska aktivnost
 3. nakladništvo u tematskom području borbe protiv fašizma i drugih oblika totalitarizma
 4. psihosocijalna podrška sudionicima i stradalnicima Drugoga svjetskog rata
 5. i druge prihvatljive aktivnosti promicanja borbe protiv fažizma i drugih oblika totalitarizma, te zaštite interesa i skrbi o sudionicima i stradalnicima Drugoga svjetskog rata

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 800.000,00 kuna.

Dodjela bespovratnih sredstva putem ovog Natječaju mora biti između sljedećih okvira:

 1. najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i dodijeliti po pojedinom projektu je 10.000,00 kuna
 2. najveći iznos koji se može prijaviti i dodijeliti po pojedinom projektu je 250.000,00 kuna

Okvirni broj projekata koji se planira financirati je do 20.

Rok za prijavu projekata na natječaje je 30 dana od dana objave, zaključno s 18. ožujka 2020. godine.   


Sve zainteresirane udruge mogu preuzeti obrasce i ostalu natječajnu dokumentaciju na poveznici https://branitelji.gov.hr/vijesti/objavljeni-javni-natjecaji-za-financiranje-sufinanciranje-projekata-udruga-u-2020-godini/3577

Povezani članci
Objavljen Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području osiguravanja pružanja podrške žrtvama i svjedocima za 2020. godinu.
Objavljen Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području osiguravanja pružanja podrške žrtvama i svjedocima za 2020. godinu.

Ministarstvo pravosuđa i uprave objavilo je Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području osiguravanja pružanja podrške žrtvama i svjedocima za 2020. godinu.

Natječaj za dodjelu
Natječaj za dodjelu "Nagrade Vicko Andrić" (Rok: 25. kolovoza 2020. godine)

„Nagrada Vicko Andrić“ dodjeljuje se za izvanredna postignuća u području zaštite kulturne baštine u Republici Hrvatskoj

Objavljen poziv za dodjelu državnih potpora poduzetnicima iz sektora prometa
Objavljen poziv za dodjelu državnih potpora poduzetnicima iz sektora prometa

Slijedom posljedica krize prouzrokovane koronavirusom koja je pogodila cjelokupno hrvatsko gospodarstvo, posebice sektor prometa, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je poziv poduzetnicima za korištenje sredstava iz programa državnih potpora u sklopu mjera gospodarskog opravka Vlade Republike Hrvatske. Provedbena tijela programa dodjele su Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) koji će dodjeljivati pojedinačne potpore korisnicima koji ispunjavaju uvjete iz programa.

Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnoga stvaralaštva (Rok: 15. rujna 2020.)
Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnoga stvaralaštva (Rok: 15. rujna 2020.)

Ministarstvo kulture objavilo je Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnoga stvaralaštva u 2021. godini, temeljem kojega će dodjeljivati potpore autorima za književno-umjetnički rad i prijevode na hrvatski jezik djela koja predstavljaju opća kulturna dostignuća