Natječaj za tip operacije 4.3.3 Ulaganje u šumsku infrastrukturu
9. lipanj 2020.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 5.6.2020. godine Natječaj za tip operacije 4.3.3 Ulaganje u šumsku infrastrukturu.

Predmet natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. za provedbu Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“ - provedbu tipa operacije 4.3.3 „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“.

Prijaviti se mogu šumoposjednici, te udruge šumoposjednika i  jedinice lokalne samouprave.

Prihvatljivi troškovi: pripremni radovi, radovi na donjem ustroju, radovi na poboljšanju (stabilizaciji) tla, radovi na površinskoj i podzemnoj odvodnji, betonski i armirano betonski radovi, kamenarski radovi, radovi na gornjem ustroju, asfalterski radovi, radovi sanacije tla i klizišta, radovi korekcije i uređenja manjih vodotoka, radovi izvedbe manjih mostova, radovi izvedbe objekata na trasi šumske ceste, radovi postavljanja prometne signalizacije, znakova i opreme, završni radovi, ulaganje u kupnju šumskog i drugog zemljišta radi realizacije projekta, do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova, troškovi pripreme dokumentacije za natječaj, troškovi pripreme elaborata učinkovitosti mreže šumskih prometnica, troškovi pripreme glavnog projekta za izgradnju i/ili rekonstrukciju šumskih prometnica, troškovi stručnog nadzora izgradnje i/ili rekonstrukcije šumskih prometnica, troškovi pripreme projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga i elaborata, troškovi pripreme studije utjecaja na okoliš i prirodu (odgovarajuća procjena vezana za ulaganja na području ekološke mreže Natura 2000), usluge inženjera i konzultanata.

Natječajna dokumentacija dostupna je na poveznici https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-4-3-3-ulaganje-u-sumsku-infrastrukturu-3/

Izvor slike: https://www.wallpaperup.com/40709/trail_path_sidewalk_walkway_macro_wood_trees_forest_woods.html

Povezani članci
Otvoreno podnošenje zahtjeva za potporu zbrinjavanja nusproizvoda životinjskog podrijetla
Otvoreno podnošenje zahtjeva za potporu zbrinjavanja nusproizvoda životinjskog podrijetla

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavještava zainteresirane podnositelje zahtjeva da je od 15. travnja 2021. godine moguće podnijeti zahtjev za nacionalnu potporu za zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla iz Programa potpore zbrinjavanja nusproizvoda životinjskog podrijetla od 2021. do 2023. godine.

Objavljen poziv za dostavu projektnih prijava za nacionalni program EUREKA u 2021. godini
Objavljen poziv za dostavu projektnih prijava za nacionalni program EUREKA u 2021. godini

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavila je poziv za međunarodne suradničke projekte u 2021. godini iz programa EUREKA. EUREKA je program kojim se potiču mikro, mala, srednja i velika poduzeća na suradnju s međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti.

Otvoren Javni poziv Ministarstva turizma i sporta „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II.“
Otvoren Javni poziv Ministarstva turizma i sporta „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II.“

Ministarstvo turizma i sporta na svojim je mrežnim stranicama objavilo Javni poziv „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II.“, koji će se financirat se u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u iznosu od 27.655.000 kuna, od čega je 85% osigurano iz Europskog socijalnog fonda, a ostatak je nacionalno sufinanciranje.

JAVNI POZIVI OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
JAVNI POZIVI OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Na web stranici Osječko-baranjske županije, u rubrici „Potpore“  „Natječaji i javni pozivi u tijeku“ objavljeno je nekoliko novih Javih poziva