Natječaj za tip operacije 4.3.3 Ulaganje u šumsku infrastrukturu
9. lipanj 2020.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 5.6.2020. godine Natječaj za tip operacije 4.3.3 Ulaganje u šumsku infrastrukturu.

Predmet natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. za provedbu Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“ - provedbu tipa operacije 4.3.3 „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“.

Prijaviti se mogu šumoposjednici, te udruge šumoposjednika i  jedinice lokalne samouprave.

Prihvatljivi troškovi: pripremni radovi, radovi na donjem ustroju, radovi na poboljšanju (stabilizaciji) tla, radovi na površinskoj i podzemnoj odvodnji, betonski i armirano betonski radovi, kamenarski radovi, radovi na gornjem ustroju, asfalterski radovi, radovi sanacije tla i klizišta, radovi korekcije i uređenja manjih vodotoka, radovi izvedbe manjih mostova, radovi izvedbe objekata na trasi šumske ceste, radovi postavljanja prometne signalizacije, znakova i opreme, završni radovi, ulaganje u kupnju šumskog i drugog zemljišta radi realizacije projekta, do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova, troškovi pripreme dokumentacije za natječaj, troškovi pripreme elaborata učinkovitosti mreže šumskih prometnica, troškovi pripreme glavnog projekta za izgradnju i/ili rekonstrukciju šumskih prometnica, troškovi stručnog nadzora izgradnje i/ili rekonstrukcije šumskih prometnica, troškovi pripreme projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga i elaborata, troškovi pripreme studije utjecaja na okoliš i prirodu (odgovarajuća procjena vezana za ulaganja na području ekološke mreže Natura 2000), usluge inženjera i konzultanata.

Natječajna dokumentacija dostupna je na poveznici https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-4-3-3-ulaganje-u-sumsku-infrastrukturu-3/

Izvor slike: https://www.wallpaperup.com/40709/trail_path_sidewalk_walkway_macro_wood_trees_forest_woods.html

Povezani članci
Održane završna konferencija projekta „Izgradnja infrastrukture u proširenju Gospodarske zone Antunovac KK.03.1.2.03.0008“ te početna konferencija projekta „Biciklističke staze Općine Antunovac KK.07.4.2.16.0001“
Održane završna konferencija projekta „Izgradnja infrastrukture u proširenju Gospodarske zone Antunovac KK.03.1.2.03.0008“ te početna konferencija projekta „Biciklističke staze Općine Antunovac KK.07.4.2.16.0001“

Danas smo u Poduzetničkom inkubatoru i akceleratoru Antunovac održali završnu konferenciju projekta „Izgradnja infrastrukture u proširenju Gospodarske zone Antunovac KK.03.1.2.03.0008“ te početnu konferenciju projekta „Biciklističke staze Općine Antunovac KK.07.4.2.16.0001“. Nakon uvodnog govora općinskog načelnika Davora Tubanjskog, oba projekta predstavila je Nataša Tramišak, direktorica Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. koja se brine za adekvatnu i pravovremenu provedbu oba projekta.

ODRŽAN BESPLATNI WEB SEMINAR ZA PODUZETNIKE I PODUZETNICE „POKRETANJE POSLOVANJA – START UP!“
ODRŽAN BESPLATNI WEB SEMINAR ZA PODUZETNIKE I PODUZETNICE „POKRETANJE POSLOVANJA – START UP!“

Danas, 26.6.2020. godine (petak) od 11.00 do 12.30 sati, održan je posljednji web seminar u mjesecu lipnju, na temu „POKRETANJE POSLOVANJA – START UP!“. Sudionici/e seminara imali su priliku upoznati se s problemima pred kojima se nalaze osobe koje se odluče pokrenuti vlastiti posao te o mogućnostima i načinima rješavanja istih, u svrhu bolje pripreme za buduće poslovanje i svladavanje prepreka.

Natječaj za tip operacije  3.2.1. Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja
Natječaj za tip operacije 3.2.1. Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja

Dana 4.6.2020. godine objavljen je Natječaj za tip operacije 3.2.1. Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja.

Objavljen Javni poziv za nacionalno sufinanciranje LIFE projekata za 2020. godinu
Objavljen Javni poziv za nacionalno sufinanciranje LIFE projekata za 2020. godinu

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike zajedno s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osiguralo je nacionalno sufinanciranje za projekte koji se prijavljuju na natječaj programa LIFE u 2020. godini.