Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja sportsko-rekreativnih aktivnosti u 2016. godini
2. lipanj 2016.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Opći cilj je financijskom potporom programima izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja omogućiti što većem broju korisnika bavljenje sportskim aktivnostima. Posebni ciljevi su: – povećanje broja korisnika uključenih u programe sportske rekreacije i amaterskog bavljenja sportom; – povećanje postotka broja korisnika koji su uspješno prošli programe obuke neplivača i naučili plivati; – u svrhu poboljšanja zdravlja sportskim programima unaprijediti kvalitetu života svih uključenih dionika; – povećanje broja uključenih korisnika u programe međunarodne sportske suradnje. Prihvatljivi prijavitelji su pravne osobe iz sustava sporta – udruga koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama i Zakonu o sportu, a udovoljava svim uvjetima navedenim u natječaju. Prihvatljivi partneri mogu biti: udruga iz sustava sporta; ustanova iz sustava sporta; odgojno – obrazovna ustanova (dječji vrtić, osnovna škola i srednja škola). Natječaj je podijeljen u tri osnovna programska područja: 1. Poticanje bavljenja amaterskim sportom i sportskom rekreacijom; 2. Poticanje programa međunarodne sportske suradnje; 3. Poticanje programa obuke neplivača. text39 Ukupna sredstva osigurana za ovaj natječaj iznose 1.400.000,00 HRK, po programskim područjima i iznosima kako slijedi: – poticanje bavljenja amaterskim sportom i sportskom rekreacijom, područje 1., planirana vrijednost iznosi 650.000,00 HRK; – poticanje programa međunarodne sportske suradnje, područje 2., planirana vrijednost iznosi 240.000,00 HRK; – poticanje programa obuke neplivača, područje 3., planirana vrijednost iznosi 500.000,00 HRK. Rok za prijavu na natječaj je do 15. lipnja 2016. godine. Više informacija na http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=14589
Povezani članci
Objavljen Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području osiguravanja pružanja podrške žrtvama i svjedocima za 2020. godinu.
Objavljen Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području osiguravanja pružanja podrške žrtvama i svjedocima za 2020. godinu.

Ministarstvo pravosuđa i uprave objavilo je Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području osiguravanja pružanja podrške žrtvama i svjedocima za 2020. godinu.

Natječaj za dodjelu
Natječaj za dodjelu "Nagrade Vicko Andrić" (Rok: 25. kolovoza 2020. godine)

„Nagrada Vicko Andrić“ dodjeljuje se za izvanredna postignuća u području zaštite kulturne baštine u Republici Hrvatskoj

Objavljen poziv za dodjelu državnih potpora poduzetnicima iz sektora prometa
Objavljen poziv za dodjelu državnih potpora poduzetnicima iz sektora prometa

Slijedom posljedica krize prouzrokovane koronavirusom koja je pogodila cjelokupno hrvatsko gospodarstvo, posebice sektor prometa, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je poziv poduzetnicima za korištenje sredstava iz programa državnih potpora u sklopu mjera gospodarskog opravka Vlade Republike Hrvatske. Provedbena tijela programa dodjele su Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) koji će dodjeljivati pojedinačne potpore korisnicima koji ispunjavaju uvjete iz programa.

Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnoga stvaralaštva (Rok: 15. rujna 2020.)
Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnoga stvaralaštva (Rok: 15. rujna 2020.)

Ministarstvo kulture objavilo je Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnoga stvaralaštva u 2021. godini, temeljem kojega će dodjeljivati potpore autorima za književno-umjetnički rad i prijevode na hrvatski jezik djela koja predstavljaju opća kulturna dostignuća