LIFE Prijelaz na čistu energiju – dostava prijedloga
19. studeni 2021.

U okviru programa LIFE (LIFE-2021-CET) otvoreni su pozivi namijenjeni prijelazu na čistu energiju. Europska komisija osigurala je financijsku podršku u vrijednosti od 95 mil. EUR, a intenzitet sufinanciranja  je do 95 %, te se korisnici mogu prijaviti unutar 18 tema.

Financiraju se projektni prijedlozi koji podupiru planove i strategije za prijelaz na čistu energiju u općinama i regijamapotiču primjenu održive energije kroz cijeli lanac vrijednosti u području industrije i usluga, stvaraju uvjete za globalno poboljšanje pametne pripremljenosti europskih zgrada, pružaju potporu razvoju projekata koji promoviraju ulaganja u održivu energiju, adresiraju intervencije vezane za izgradnju u ranjivim područjima i olakšavaju implementaciju rješenja industrijalizirane duboke obnove.

Uvjeti koji se moraju zadovoljit prilikom prijave su sljedeći:

  • Uključiti najmanje tri prijavitelja iz tri različite prihvatljive zemlje. Međutim, postoje iznimke za prijavu s jednim prijaviteljem iz prihvatljive zemlje za nekoliko tema (BUILDSKILLS, PDA, HOMERENO). Zato uvijek pažljivo provjerite dokument Poziva za uvjete prihvatljivosti prijedloga!
  • Ispuniti sve sekcije prijavnog obrasca! To znači administrativne forme i sažeti proračun (Dio A), tehnički opis projekta (Dio B) te pokazatelje učinka (Dio C). Postoje i obavezni aneksi poput detaljne tablice proračuna te podataka o sudionicima. Samo za temu LIFE-2021-CET-PDA morate uključiti i tablicu ulaganja. Aneks pisma podrške je neobavezan.
  • Za LIFE-2021-CET prijedloge je ograničenje do 70 stranica. Treba voditi računa i o tome da sve upute moraju ostati u obrascu. Uklanjanje uputa može učiniti prijedlog neispravnim.
  • Prijedlozi moraju biti napisani u fontu ARIAL, a minimalna dozvoljena veličina fonta je 9. Za korištenje fontova, margina i drugo o formatiranju stranice, pročitajte upute uključene u stranicu 2 obrasca za prijavu.

Rok za predaju je 12. siječnja 2022. (17:00 sati CET).

Upute i pitanja o dostavi prijedloga za Poziv LIFE-2021-CET možete provjeriti ovdje.

Sve informacije o Pozivu možete pronaći ovdje.

Ostale informacije dostupne su na sljedećoj poveznici.

Povezani članci
Poziv za dostavu projektnih prijedloga
Poziv za dostavu projektnih prijedloga "Sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada" (NPO.C1.3.R2-I2.01)

Svrha poziva je sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada koja ne zadovoljavaju uvjete utvrđene Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, te koja su prestala s radom, odnosno aktivnim korištenjem i nakon sanacije se više neće koristiti u svrhu odlaganja otpada.

Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada
Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada" (NPOO.C1.3.R2-I1.01)

Cilj ovog Poziva je podržati uspostavu postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada kompostiranjem ili anaerobnom digestijom.

Natječaj za tip operacije 8.6.1 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima
Natječaj za tip operacije 8.6.1 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima

Svrha Natječaja je dodjela sredstava projektima koji će omogućiti modernizaciju tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima.

Natječaj za provedbu tipa operacije 8.5.1 Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura
Natječaj za provedbu tipa operacije 8.5.1 Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura

Svrha Natječaja je dodjela sredstava za prevođenje degradiranih šumskih sastojina, šumskih sastojina narušene strukture po vrstama drveća i šumskih kultura u mješovite sastojine autohtonih vrsta drveća visokog uzgojnog oblika.