Novosti
456 - 490 od 490

Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2015. godinu

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2015. godinu.


10. rujan 2015.

Interreg IV C – zatvoren prvi poziv

Prvi poziv za dostavu projektnih prijedloga u sklopu programa Interreg IVC je zatvoren. Pristiglim projektnim prijedlozima obuhvaćene su sve četiri teme programa – Istraživanje i inovacije, Konkurentnost malog i srednjeg poduzetništva, Okoliš i iskoristivost resursa te Ekonomija s niskom emisijom ugljika.


10. rujan 2015.

20 donacija za 20 godina

Raiffeisen banka na svojoj je internet stranici objavila natječaj za donacije. Donacijske aktivnosti usmjerene su isključivo humanitarnim projektima, a osobit je naglasak na segment djece i mladih.


10. rujan 2015.

Novi horizonti u fertilazaciji biljaka

Znanstvenici, čiji je rad zasnovan i financiran sredstvima EU, razvili su automatizirani prototip za pomoć poljoprivrednicima u praćenju i kontroli količine vode i gnojiva, potrebne za uzgoj usjeva


3. rujan 2015.

Nova mrežna stranica Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Za novo programsko razdoblje 2014.-2020. godine, radi lakšeg predstavljanja novih izazova, novih razvojnih mogućnosti, napretku poljoprivrede i poljoprivrednih djelatnosti općenito, stvorena je nova mrežna stranica ruralnog razvoja.


3. rujan 2015.

Poziv na dostavu ponuda - Savjetovanje za razvoj pokazatelja urbane mobilnosti

Europska komisija objavila je poziv na dostavu ponuda za savjetovanje za razvoj pokazatelja urbane mobilnosti.


28. kolovoz 2015.

Objavljeni drugi rezultati odabranih projekata iz programa Horizon 2020 FET Open

Objavljeni su rezultati drugog kruga poziva iz programa Horizon 2020 FET Open podnesenih do 30. ožujka 2015. godine.


28. kolovoz 2015.

Europskoj komisiji predan revidiran program INTERREG V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020.

Revidiran program suradnje INTERREG V-A Slovenija-Hrvatska je predan Europskoj komisiji na konačno usvajanje.


26. kolovoz 2015.

Novim programom Interreg-IPA ulagat će se u pogranične regije Hrvatske i Srbije

Europska komisija je donijela novi prekogranični program Interreg-IPA kojim će se omogućiti ulaganje u pogranične regije Hrvatske i Srbije čime će se dovesti do otvaranja novih radnih mjesta i gospodarskog rasta.


25. kolovoz 2015.

NAJAVA: Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja

Na internet stranici Eu-projekti.hr jučer je objavljena najava natječaja „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“.


25. kolovoz 2015.

222 milijuna eura iz EU fondova za jačanje suradnje i potporu projekata u dunavskoj regiji

Poticanje inovacija i poduzetništva te očuvanje prirodnih i kulturnih bogatstava dunavske regije, kroz poboljšanje povezanosti i poticanje promjena prema ekonomiji s nižom emisijom ugljika, ključni je fokus novog „Dunavskog programa transnacionalne suradnje“.


25. kolovoz 2015.

Preko “Interreg Central Europe” planiraju sagraditi poduzetnički inkubator

Općina Antunovac prijavila je projekt vrijedan 2,6 milijuna eura zajedno s dvanaest partnera iz šest država članica Europske unije (Hrvatska, Mađarska, Slovenija, Italija, Poljska i Češka) na “Interreg Central Europe”, koji obuhvaća prihvatljivo područje od devet država članica Europske unije koje se svojim geografskim položajem nalaze na području središnje Europe.


20. kolovoz 2015.

Uspješno proveden prvi poziv EUREKA – za dunavsku regiju

Austrijska agenicija za promicanje istraživanja, kao jedan od promotora EUREKA - za dunavsku regiju, u zadnjem je newsletteru objavila kako je uspješno proveden prvi poziv, čiji je rok bio do 17.06.2015. godine.


13. kolovoz 2015.

Poziv za dostavu prijedloga operacija u okviru OPULJP-a 2014.-2020. koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava u funkciji Upravljačkog tijela za Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., objavilo je Poziv za dostavu prijedloga operacija koje će biti financirane u obliku izravne dodjele sredstava.


13. kolovoz 2015.

Fond za razvoj turizma – Javni poziv

Ministarstvo turizma Republike Hrvatske na svojim je internet stranicama objavilo Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2015. godini.


11. kolovoz 2015.

Program INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020 pokrenuo informativnu kampanju

Program INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020 pokrenuo je informativnu kampanju u vezi s prvim pozivom na dostavu projektnih prijedloga. Nacionalno predstvaljanje programa održati će se 8. rujna 2015. godine u Zagrebu.


30. srpanj 2015.

Otvoren natječaj Europske fondacije za mlade

Europska fondacija za mlade osnovana je od strane Vijeća Europe, kako bi osigurala podršku aktivnostima europske mladeži, a općenito teži poticanju suradnje među mladima iz različitih zemalja EU.


23. srpanj 2015.

Horizon (Obzor) 2020 PROJEKTI : PORTAL - izdanje br. 7

Horizon (Obzor) 2020 Projekti - Portal neprocjenjiva je tromjesečna publikacija za znanstvenike, kreatore politika i istraživače uključene u do sada najveći program Europske Unije namijenjen istraživanju i inovacijama. Ovaj časopis je definitivni vodič za Horizon 2020 te nudi informativne, dubinske i pravovremene analize i komentare.


21. srpanj 2015.

Ministarstvo kulture raspisalo je Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2016. godinu

U proračunu Republike Hrvatske osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi, a to su djelatnosti u kulturi, aktivnosti, manifestacije i projekti u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku. Od interesa za Republiku Hrvatsku smatrat će se programi i projekti koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču interkulturni dijalog, razvoj civilnoga društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano.


21. srpanj 2015.

Javni pozivi i natječaji

Ministarstvo gospodarstva Republike Hrvatske na svojoj je službenoj internet stranici objavilo nekoliko novosti.


9. srpanj 2015.

Novi milijuni za mikro i male poduzetnike i obrtnike

Ministarstvo poduzetništva i obrta otvorilo je u ponedjeljak, 6. srpnja drugi krug Javnih poziva za sufinanciranje projekata poduzetnika i obrtnika iz programa Poduzetnički impuls 2015. Objavljena su 3 javna poziva ukupne vrijednosti gotovo 14 milijuna kuna.


8. srpanj 2015.

Javni poziv za dostavu zahtjeva za sufinanciranje „tradicionalnih“ projekata iz Programa Life 2014 – 2020 za 2015. godinu

Predmet ovog poziva je dostava zahtjeva za nacionalno sufinanciranje Ministarstva zaštite okoliša i FZOEU, projektnih prijedloga koji će se prijaviti na ovogodišnji natječaj Europske komisije za Program LIFE 2014. – 2020. – „tradicionalni projekti“.


26. lipanj 2015.

Najčešća pitanja i odgovori

za prijavu programa i projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2015. godinu.


15. lipanj 2015.

Projekt Zelena računica

Mjere postizanja energetskih ušteda u kućanstvima su jedna od bitnih smjernica europske, ali i nacionalne energetske politike, prema Strategiji energetskog razvoja Hrvatske te trenutno aktualnom 3. Nacionalnom akcijskom planu za energetsku učinkovitost.


10. lipanj 2015.

Publikacija o programu "Erasmus za poduzetnike"

Erasmus za mlade poduzetnike program je prekogranične razmjene čiji je cilj pomoći novim poduzetnicima u stjecanju znanja za pokretanje i rast poslovanja, kroz zajednički rad s iskusnim poduzetnikom u drugoj zemlji, u trajanju od jednog do šest mjeseci.


8. lipanj 2015.

Poslovni uzlet grada Osijeka

Dana 12. lipnja 2015. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku (Trg Ljudevita Gaja 7), održati će se edukativa manifestacija Poslovni uzlet grada Osijeka, u organizaciji Poslovnog dnevnika.


19. svibanj 2015.

Program INTERREG EUROPE pokrenuo informativnu kampanju

Program INTERREG EUROPE pokrenuo je informativnu kampanju u vezi s prvim pozivom na dostavu projektnih prijedloga. Još uvijek se čeka službeno odobrenje Programa suradnje od strane Europske komisije, a nakon odobrenja bit će raspisan prvi Poziv na dostavu projektnih prijedloga. Indikativan datum objave poziva je sredina lipnja 2015. godine.


12. svibanj 2015.

COS-TOUR-2015-3-04: Supporting Competitive and Sustainable Growth in the Tourism Sector

Glavni cilj ovog poziva je jačanje konkurentnosti i održivosti europskog turzima, poticanjem produljenja turističke sezone diverzifikacijom, turističkih proizvoda EU i poboljšanjem njegove dostupnosti.


11. svibanj 2015.

Objavljen Javni poziv Ministarstva poduzetništva i obrta za PRVO PROGRAMSKO PODRUČJE Revitalizacija poslovnih prostora

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva poduzetništva i obrta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za aktivnost Revitalizacija poslovnih prostora. Poziv se objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva, a prijave se zaprimaju isključivo 21. 05. 2015. do 23.06. 2015. godine.


11. svibanj 2015.

GODIŠNJI PROGRAM RASPISIVANJA JAVNIH POZIVA I NATJEČAJA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA U 2015. GODINI

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je na svojim stranicama godišnji program raspisivanja javnih poziva i natječaja u 2015. godini.  


15. siječanj 2015.

Natječaji


11. prosinac 2014.

Natječaj za projekte obnovljivih izvora energije u Općini Antunovac

Na temelju javnog poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Općina Antunovac uključila se u neposredno sufinanciranje programa korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na svom području. Kako je Općina Antunovac područje od posebne državne skrbi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira program sa 80% troškova a naviše do 576.000,00 kuna za sufinanciranje programa, dok je procijenjena vrijednost investicije 720.000,00 kuna.


11. prosinac 2014.

Osnovana Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o.

Općina Antunovac osnovala je trgovačko društvo „Agenciju za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o.“ u svrhe izrade i provedbe projekata za gospodarski i ruralni razvoj, te poticanje razvoja poduzetništva na svom području. Djelatnosti društva, između ostaloga biti će prvenstveno izrada programa i projekata za urbanu i ruralnu sredinu putem sustavnog poduzetništva te stručna pomoć jedinicama lokalne uprave...


9. prosinac 2014.

Pripremljen projekt izgradnje Inkubatora i akceleratora za razvoj poduzetništva u Antunovcu

Nakon osnivanja trgovačkog društva „Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o.“ u svrhe izrade i provedbe projekata za gospodarski i ruralni razvoj, te poticanje razvoja poduzetništva na svom području, pristupilo se izradi projektne dokumentacije za izgradnju inkubatora i akceleratora, za svrhe i potrebe poduzetnika i gospodarstvenika, te za promociju poduzetničkog i gospodarskog potencijala.Tijekom raspisanog poziva u prosincu i siječnju 2014. godine za utvrđivanja interesa projektnih aktivnosti i potreba za korištenjem poslovnog prostora prikupljeno je dvanaest prijava različitih poslovnih subjekata, od zadruga koje se bave proizvodnjom poljoprivrednih i prehrambenih...


9. prosinac 2014.

POZIV ZA ISKAZ INTERESA za uključivanje u projekt „Poduzetničkog inkubatora i akceleratora za gospodarski i ruralni razvoj Općine Antunovac“

U cilju utvrđivanja interesa kvalitetnih projektnih aktivnosti i potreba za korištenjem poslovnog prostora i potreba projektiranja objekta poduzetničkog inkubatora i akceleratora objavljuje POZIV ZA ISKAZ INTERESA za uključivanje u projekt „Poduzetničkog inkubatora i akceleratora za gospodarskii ruralni razvoj Općine Antunovac“ U svrhe ispitivanja zainteresiranosti poduzetnika i gospodarstvenika, obrtnika i poljoprivrednih proizvođača s poduzetničkim potencijalom upućujemo upit za iskaz interesa za suradnju na projektu „Poduzetničkog inkubatora i akceleratora za gospodarski i ruralni razvoj Općine Antunovac“...


9. prosinac 2014.
456 - 490 od 490