Novosti
386 - 420 od 479

Objavljen natječaj za operaciju 4.3.1. - Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je u Narodnim novinama br. 69/16 Natječaj za provedbu podmjere 4.3. "Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva", provedba tipa operacije 4.3.1. "Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja".


30. srpanj 2016.

Izmijenjeni indikativni godišnji plan Poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP) sufinanciranih iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija‟ 2014.-2020. za 2016. godinu.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, objavilo je izmijenjeni indikativni godišnji plan Poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP) sufinanciranih iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija‟ 2014.-2020. za 2016. godinu.


28. srpanj 2016.

Unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU dana 25. srpnja 2016. godine objavilo je Poziv Unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1. Poziv je otvoren od 25. srpnja 2016. godine do 31. prosinca 2019. godine.


26. srpanj 2016.

Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći

Ministarstvo socijalne politike i mladih 21.  srpnja 2016. godine objavilo je otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći“, koji se financira u okviru Operativnog programa za hranu i osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020, iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije.


26. srpanj 2016.

Objavljen poziv E-impuls Ministarstva poduzetništva i obrta

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je dana 21. srpnja 2016. godine poziv za mala i srednja poduzeća te obrtnike pod nazivom „E-impuls“.


26. srpanj 2016.

Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava korisničkim institucijama iz Prioritetne osi 5 - Tehnička pomoć

Opći cilj ovog Poziva je podrška korisničkim institucijama u uspješnom prijavljivanju i provedbi ESF projekata razvijanjem kvalitetne zalihe budućih projekata. Specifični cilj ovog Poziva je izrada projektne /natječajne dokumentacije relevantne za Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali.


25. srpanj 2016.

Tribina o poljoprivredi i otvorenje ureda Agencije RODA d.o.o.

Tribinu su organizirali Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. i LAG Vuka-Dunav, uz podršku Općine Antunovac.


20. srpanj 2016.

EGSO nagrada civilnoga društva 2016. – Migranti

Ovogodišnja tema je poboljšanje života migranata i poticanje njihove integracije u društvo. Cilj nagrade je nagraditi i ohrabriti konkretne inicijative i postignuća organizacija civilnoga društva i pojedinaca koji su ostvarili značajan doprinos u promicanju europskog identiteta i integracije.


20. srpanj 2016.

Objavljen glasnik br. 7- EAFRD

Objavljeno je mjesečno elektronsko izdanje glasnika Uprave za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju koje sadrži najvažnije i najzanimljivije teme vezane uz ruralni razvoj, nadolazeće natječaje i one u tijeku te pitanja korisnika.


20. srpanj 2016.

Objavljeno sedam novih EU natječaja u vrijednosti od gotovo 2 milijarde kuna za područje zdravstva, e- usluga i socijalne uključenosti

U ponedjeljak 18. srpnja 2016. godine u dvorani Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije predstavljeno je sedam poziva na dostavu projektnih prijedloga kojima je osigurano ukupno 1.948.142.077,00 kuna za projekte u području zdravstva, e-usluga i socijalne uključenosti. Natječaje je predstavio ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Tomislav Tolušić zajedno sa svojim suradnicima.


19. srpanj 2016.

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske 14. srpnja 2016. godine objavljuje Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa“

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske 14. srpnja 2016. godine objavio je Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa“.


14. srpanj 2016.

Objavljen Javni poziv Ministarstva poduzetništva i obrta objavljuje za Program Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je Otvoreni javni poziv za Program Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo. Prijave se zaprimaju isključivo od 11.07.2016. godine, a poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 11.11.2016. godine.


14. srpanj 2016.

Objavljen zajednički Natječaj za prijavu projekata/programa udruga i zdravstvenih organizacija u RH

Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo pravosuđa i Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske objavili su natječaj za prijavu projekata/programa udruga i zdravstvenih organizacija za financijsku potporu iz sredstava Državnog proračuna iz dijela prihoda od igara na sreću u 2016. godini.


12. srpanj 2016.

Poziv tijelima za dostavu prijedloga operacija

Dana 1. lipnja 2016. godine raspisan je poziv za dostavu projektnih prijedloga operacija koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020


4. srpanj 2016.

Otvoren poziv „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“ u okviru Fonda europske pomoći za najpotrebitije

Ministarstvo socijalne politike i mladih 10. lipnja 2016. godine raspisalo je javni poziv „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“ u okviru Fonda europske pomoći za najpotrebitije.


4. srpanj 2016.

Objavljen natječaj Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije za program Eurostars 2

Eurostars je program kojim se potiču mala i srednja poduzeća (MSP) na suradnju sa međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti. Osnovni kriterij je sudjelovanje minimalno dvije zemlje članice u projektu.


4. srpanj 2016.

Objavljen natječaj za provedbu podmjere 8.6. „Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda“ – provedba tipa operacije 8.6.3. „Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda“

Predmet natječaja je dodjela sredstava za marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda. Prihvatljivi korisnici su: šumoposjednici, udruge šumoposjednika/šumovlasnika, obrti, mikro, mala i srednja poduzeća, jedinice lokalne uprave i samouprave i njihova udruženja.


4. srpanj 2016.

Objavljen Natječaj za provedbu podmjere 8.6. „Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda“ – provedba tipa operacije 8.6.2. „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva“

Predmet natječaja je modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva. Prihvatljivi prijavitelji su obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana za djelatnosti prerade drva.


4. srpanj 2016.

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu

Od interesa za Republiku Hrvatsku smatrat će se programi i projekti koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču interkulturni dijalog, razvoj civilnoga društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano.


4. srpanj 2016.

Otvoren drugi rok - Bratimljenje gradova i Umrežavanje gradova

Mjera "Bratimljenje gradova" i Mjera „Umrežavanje gradova“ nalaze se u cjelini Demokratsko angažiranje i građansko sudjelovanje koja se financira iz programa Europa za građane 2014 - 2020. Programom se potiče demokratsko i građansko sudjelovanje građana na razini Europske unije te podupire projekte s ciljem da okupljanja građana iz pobratimljenih gradova.


29. lipanj 2016.

Poziv za prijavu programa i projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji u život zajednice socijalno osjetljivih skupina

Ministarstvo socijalne politike i mladih dana 23. lipnja 2016. godine objavilo je Poziv za prijavu programa i projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji u život zajednice socijalno osjetljivih skupina.


29. lipanj 2016.

LAG Vuka – Dunav prijavio se na natječaj za Podmjeru 19.2. Programa ruralnog razvoja RH

Dana 17. lipnja 2016. godine LAG Vuka – Dunav prijavio se na natječaj za provedbu podmjere 19.2. „Provedba operacija unutra CLLD strategije“ – provedba tipa operacije 19.2.1. „Provedba operacija unutra CLLD strategije“ s procijenjenom vrijednosti bespovratnih sredstava za provedbu aktivnosti u iznosu 1.093.000,00 eura (cca 8.000.000,00 kuna).


21. lipanj 2016.

Natječaj za provedbu podmjere 8.6.– provedba tipa operacije 8.6.1. “Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima” (NN 55/16)

U Narodnim novinama broj 55 od 15. lipnja 2016. objavljen je Natječaj za provedbu podmjere 8.6. “Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda” – provedba tipa operacije 8.6.1. “Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima”.


16. lipanj 2016.

Otvoren Natječaj za provedbu podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ – provedba operacije 8.5.1. „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“

U Narodnim novinama broj 50 od 01. lipnja 2016. objavljen je Natječaj za provedbu podmjere 8.5. “Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava” – provedba operacije 8.5.1. “Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura”.


7. lipanj 2016.

Obzor 2020: Sigurna, čista i učinkovita energija

10 novih tema natječaja u području Sigurne, čiste i učinkovite energije otvoreno je u sklopu programa OBZOR (HORIZON) 2020.


2. lipanj 2016.

Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja sportsko-rekreativnih aktivnosti u 2016. godini

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Opći cilj je financijskom potporom programima izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja omogućiti što većem broju korisnika bavljenje sportskim aktivnostima.


2. lipanj 2016.

Natječaj za provedbu podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedba operacije 4.1.3. „Korištenje obnovljivih izvora energije“

Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva RH – Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavilo je dana 30. svibnja 2016. godine natječaj za provedbu podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedba operacije 4.1.3. „Korištenje obnovljivih izvora energije“.


2. lipanj 2016.

Natječaj za provedbu podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ – provedba tipa operacije 19.2.1. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“

Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva RH - Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju – objavilo je natječaj za provedbu podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ – provedba tipa operacije 19.2.1. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“.


2. lipanj 2016.

Objavljena konačna verzija Strategije pametne specijalizacije RH za razdoblje 2016.-2020.

Nakon što je na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj u ožujku ove godine donesena konačna Odluka o usvajanju Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine i Akcijskog plana za provedbu Strategije za razdoblje od 2016. do 2017. godine, objavljen je i konačan nacrt dokumenta.


20. svibanj 2016.

Poziv za međunarodne suradničke projekte u 2016. godini iz programa EUREKA

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavila je zajednički poziv za međunarodne suradničke projekte u 2016. godini iz programa EUREKA.


19. svibanj 2016.

Javni poziv za dodjelu pokroviteljstva/sufinanciranja organizacije manifestacija/znanstveno – stručnih skupova te ostalih aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta u 2016. godini.

Dana 11. svibnja 2016. godine Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je Javni poziv za dodjelu pokroviteljstva/sufinanciranja organizacije manifestacija/ znanstveno – stručnih skupova te ostalih aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta u 2016. godini.


19. svibanj 2016.

Otvoren Javni poziv Kompetentnost i razvoj MSP

Dana 17. svibnja 2016. godine Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je Javni poziv Kompetentnost i razvoj MSP. U skladu sa Strategijom razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013. - 2020., Poziv ima za cilj ojačati konkurentnost MSP-a stvaranjem i proširenjem kapaciteta za razvoj procesa, roba i usluga, održavanjem i povećanjem zaposlenosti, dodane vrijednosti, prodaje na inozemnim tržištima i usvajanjem novih rješenja i tehnologija.


19. svibanj 2016.

Objavljeni Pravilnik o provedbi mjere M08 „Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma“

Ministarstvo poljoprivrede na svojim je stranicama dana objavilo Pravilnik o provedbi mjere M08 „Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma“, podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. NN 45/2016.


17. svibanj 2016.

Prijavljena 2 projekta na Interreg Europe

rijavljeno je ukupno 211 projektnih prijedloga među kojima su 2 projektna prijedloga Općine Antunovac, iz područja 2. Razvoj konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva te područja 4. Okoliš i učinkovitost resursa. Projektne prijedloge pripremila je Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o.


16. svibanj 2016.

Pojašnjenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode za korisnike u Mjeri 7

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode je dostavilo pojašnjenje vezano za primjenu Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine”, broj 61/14), Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine”, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15), Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine”, broj 80/13) u odnosu na projekte koji se provode u okviru Mjere 7.


12. svibanj 2016.
386 - 420 od 479