Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2024. godinu.
23. svibanj 2024.

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2024. godinu.

Ured za udruge sufinancirat će projekte koje je Europska komisija, nadležna provedbena agencija ili drugo Ugovorno tijelo odobrilo odnosno ugovorilo na temelju natječaja i programa:

 1. čiji nositelji ili partneri na projektu su udruge
 2. čiji nositelji ili partneri na projektu su zaklade, umjetničke organizacije, privatne neprofitne ustanove i zadruge upisane u Registar neprofitnih organizacija

Ured za udruge sufinancirat će projekte ugovorene s Ugovornim tijelom nadležnim za program Europske unije odnosno inozemni fond u sklopu natječaja i programa koji podržavaju razvoj civilnoga društva na području Republike Hrvatske ukoliko je iznos i/ili postotak sufinanciranja nositelja projekta odnosno partnera jasno istaknut i vidljiv iz ugovora potpisanog s Ugovornim tijelom ili naveden u Partnerskom sporazumu, koji ne mora biti dio službene natječajne dokumentacije u okviru kojeg je projekt ugovoren, za:

 • Europski socijalni fond + (ESF+)
 • Europska teritorijalna suradnja (Prekogranični programi, Transnacionalni programi i Međuregionalni programi)
 • Natječaj raspisan od strane Veleposlanstva Republike Francuske u RH
 • Višekorisnička IPA
 • Programi Unije (Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV), Kreativna Europa, Program LIFE, Obzor Europa, , Program, „EU za zdravlje“, Erasmus +)
 • Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške 2014.-2021.
 • Natječaji raspisani od strane Ureda visokog povjerenika UN-a za ljudska prava OHCHR
 • Natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave i Službe Europske komisije, odnosno njihove agencije, a koji nisu već specificirani u ovom popisu
 • Natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave Europskog parlamenta.

 Prihvatljivi su projekti čiji ugovori su potpisani ili je službena objava rezultata natječaja bila tijekom 2024. godine, a prihvatljivi su i svi ugovori, odnosno objava rezultata natječaja, koji su bili ranije, ukoliko se projektne aktivnosti provode najmanje šest mjeseci u 2024. godini.

Ukupna planirana vrijednost Javnog poziva u 2024. godini iznosi 1.352.519,00 EUR, a iznos može biti i manji ili veći, ovisno o priljevu sredstava za ovu namjenu u Državni proračun, sukladno Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu (NN 149/23).

Postupak dodjele i isplate sredstava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2024. godinu odvija se prema Pravilima za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2024. godinu, a detalji za prijavu nalaze se u Uputama za prijavitelje.

 Javni poziv je otvoren do 31. listopada 2024. godine.​

Više informacija o Pozivu možete pronaći na stranici.

Povezani članci
Javni Poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u fazi predakceleracije
Javni Poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u fazi predakceleracije

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavila je Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u FAZI PREDAKCELERACIJE u okviru PROGRAMA AKCELERACIJE u sklopu mjere “Jačanje akceleracijske aktivnosti.

Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo za 2024. godinu
Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo za 2024. godinu

Ministarstvo gospodarstva objavilo je Poziv na dodjelu bespovratnih sredstva Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo (referentni broj: NPOO.C1.1.1.R4-I1.02) s ciljem podupiranja bržoj i boljoj prilagodbi gospodarstva trenutnim i budućim ekološkim zahtjevima kroz ulaganja u zelenu tranziciju i stvaranje zelenih vještina kako bi se smanjio negativni učinak na klimu i okoliš, povećala održivost proizvodnje, očuvala postojeća i stvorila nova radna mjesta te ojačala lokalna i regionalna konkurentnost.

Javni poziv za neposredno sufinanciranje poticanja mjera odvojenog skupljanja komunalnog otpada (JP ZO-2/2024)
Javni poziv za neposredno sufinanciranje poticanja mjera odvojenog skupljanja komunalnog otpada (JP ZO-2/2024)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje poticanja mjera odvojenog skupljanja komunalnog otpada.

Javni poziv za neposredno sufinanciranje provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva JP ZO-4_2024
Javni poziv za neposredno sufinanciranje provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva JP ZO-4_2024

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva JP ZO-4_2024.