ico

Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje u 2020. godini sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima

Nalazite se ovdje: Home » Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje u 2020. godini sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje Republike Hrvatske dana 10. prosinca 2019. godine objavio je navedeni javni poziv. Prijave je moguće dostavljati nadležnom upravnom tijelu županije u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave, koji se odnose na stambeno zbrinjavanje, a podnose se na zadanom obrascu do dana 31.01.2020. godine.
Pravo na stambeno zbrinjavanje može se ostvariti na sljedeće načine:
▪ najam obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu (model A i C),
▪ darovanje građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu i građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće (model D),
▪ darovanje građevnog materijala za obnovu, dogradnju/nadogradnju i završetak obiteljske kuće u vlasništvu korisnika i za izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu korisnika (model E),
▪ darovanje neuseljive obiteljske kuće u državnom vlasništvu i građevnom materijala za njezinu obnovu ili rekonstrukciju (model B),
i mogu ga ostvariti samo:
osobe i članovi njihovih obitelji pod uvjetom da:
▪ u vlasništvu ili suvlasništvu nemaju drugu useljivu obiteljsku kuću ili stan odgovarajuće stambene površine na području RH,
▪ u vlasništvu ili suvlasništvu nemaju drugu useljivu obiteljsku kuću ili stan odgovarajuće stambene površine u drugim državama u kojima borave/su boravili,
▪ nisu stekli pravni položaj zaštićenog najmoprimca na području Republike Hrvatske i nisu ostvarili odgovarajuće pravo na stambeno zbrinjavanje po nekom drugom propisu ili nisu ostvarili drugo srodno pravo na području država u kojima borave/su boravili.
Više informacija na službenim stranicama Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

https://sduosz.gov.hr/vijesti-8/javni-poziv-za-podnosenje-prijava-za-stambeno-zbrinjavanje-u-2020-godini-sukladno-zakonu-o-stambenom-zbrinjavanju-na-potpomognutim-podrucjima/1060