Javni Poziv za neposredno financiranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova (JP ZO 7/2024)
27. lipanj 2024.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno financiranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova (JP ZO 7/2024).

 

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za financiranje

  • Projekata smanjivanja i ukidanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj
  • ukidanja i/ili smanjivanja potrošnje fluoriranih stakleničkih plinova.

 

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Javnog poziva su:

  1. jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
  2. tijela državne uprave,
  3. javne ustanove i ostali proračunski korisnici državnog proračuna odnosno proračuna JLP(R)S-a
  4. studentski centri sukladno čl. 2 Zakona o obavljanju studentskih poslova (NN br. 96/18, 16/20), a koji su upisani u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija.

 

Ukupna raspoloživa sredstva po Javnom pozivu iznose 5.000.000,00 EUR. Javnim pozivom dodjeljuju se sredstva pomoći u udjelu do 100% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, a najviše do 120.000,00 EUR opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja po jednom postojećem rashladniku vode, dizalici topline, klimatizacijskom ili rashladnom sustavu.

 

Prijavitelj može dostaviti Fondu više prijava za financiranje pri čemu se jedna prijava može odnositi na zamjenu jednog postojećeg rashladnika vode, dizalice topline, klimatizacijskog ili rashladnog sustava.

 

Prihvatljivi i opravdani troškovi po ovom Javnom pozivu su:

  1. izrada projektne dokumentacije za izvođenje radova na zamjeni postojećeg rashladnika vode, dizalice topline, klimatizacijskog ili rashladnog sustava;
  2. nabava i ugradnja novog rashladnika vode, dizalice topline ili rashladnog sustava koja uključuje i demontažu i zbrinjavanje postojećeg nepokretnog rashladnika vode, dizalice topline, klimatizacijskih ili rashladnih sustava te zbrinjavanje zamijenjenih kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova
  3. stručni nadzor.

 

Rok za dostavu prijava završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2024. godine.

 

Više o Javnom pozivu i prijavnim obrascima možete pronaći na stranici.

Povezani članci
Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2024. godinu.
Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2024. godinu.

Ministarstvo gospodarstva objavljuje Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2024. godinu.

Prvi Natječaj za podnošenje zahtjeva za potporu iz sektora vina unutar Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. za intervenciju 58.1.h.01. – INFOR(58(1)(h))
Prvi Natječaj za podnošenje zahtjeva za potporu iz sektora vina unutar Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. za intervenciju 58.1.h.01. – INFOR(58(1)(h))

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za podnošenje zahtjeva za potporu iz sektora vina unutar Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. za intervencije “58.1.h.01. INFOR – Informiranje”.

Drugi Poziv za dodjelu sredstava „Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu“ (MF- 2024-1-1)
Drugi Poziv za dodjelu sredstava „Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu“ (MF- 2024-1-1)

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije objavljuje drugi Poziv za dodjelu sredstava „Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu“.

Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava  projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2024./2025.
Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2024./2025.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih objavilo je Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2024./2025.