JAVNI POZIV za kandidiranje događanja za dodjelu potpore iz programa "Potpore događanjima" u 2016. godini
13. svibanj 2016.

Hrvatska turistička zajednica objavila je Javni poziv za dodjelu bespovratnih novčanih za događanja na teritoriju Republike Hrvatske od međunarodnog, nacionalnog ili regionalnog značaja, kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju, a koje doprinose sljedećim ciljevima: • unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude pojedine uže ili šire, destinacije i Hrvatske u cjelini, • razvoju sadržaja koji omogućavaju produljenje turističke sezone, • povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u razdoblju predsezone i posezone te na kontinentu, • jačanju snage brenda hrvatskog turizma, • stvaranju prepoznatljivog imidža hrvatskog turizma. Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju sukladno sljedećim programima: 1. Potpore događanjima na turistički nerazvijenim PPS područjima 2. Potpore nacionalnim i regionalnim događanjima 3. TOP događanja

javni_poziv_htz

Kandidirati se mogu pravne i fizičke osobe i to: • trgovačka društva, • obrti, • zadruge, • nacionalni sportski savezi, • javne ustanove, • ustanove u kulturi, • umjetničke organizacije, • jedinice lokalne i regionalne samouprave, • turističke zajednice.

HTZ može Organizatoru odobriti potporu do 50% opravdanih/prihvatljivih troškova događanja.

Dokumentacija za kandidiranje podnosi se: • u elektronskom obliku na online obrascima JPD-2016, MP-2016, DP-2016, IPD-2016,TPR-2016 putem linka • i u tiskanom obliku a) ispunjene online obrasce (JPD-2016, MP-2016, TPR-2016) potrebno je isprintati, potpisati i staviti pečat b) ručno ispuniti ostale obrasce (DP-2016, IPD-2016) potpisati i staviti pečat te poslati poštom preporučeno zajedno s ostalom dokumentacijom. Javni poziv otvoren je do 30. svibnja 2016. godine. Dodatne informacije: Isključivo pisanim putem, na potpore@htz.hr najkasnije tri dana prije roka za dostavu kandidatura.

Povezani članci
Objavljen Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području osiguravanja pružanja podrške žrtvama i svjedocima za 2020. godinu.
Objavljen Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području osiguravanja pružanja podrške žrtvama i svjedocima za 2020. godinu.

Ministarstvo pravosuđa i uprave objavilo je Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području osiguravanja pružanja podrške žrtvama i svjedocima za 2020. godinu.

Natječaj za dodjelu
Natječaj za dodjelu "Nagrade Vicko Andrić" (Rok: 25. kolovoza 2020. godine)

„Nagrada Vicko Andrić“ dodjeljuje se za izvanredna postignuća u području zaštite kulturne baštine u Republici Hrvatskoj

Objavljen poziv za dodjelu državnih potpora poduzetnicima iz sektora prometa
Objavljen poziv za dodjelu državnih potpora poduzetnicima iz sektora prometa

Slijedom posljedica krize prouzrokovane koronavirusom koja je pogodila cjelokupno hrvatsko gospodarstvo, posebice sektor prometa, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je poziv poduzetnicima za korištenje sredstava iz programa državnih potpora u sklopu mjera gospodarskog opravka Vlade Republike Hrvatske. Provedbena tijela programa dodjele su Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) koji će dodjeljivati pojedinačne potpore korisnicima koji ispunjavaju uvjete iz programa.

Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnoga stvaralaštva (Rok: 15. rujna 2020.)
Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnoga stvaralaštva (Rok: 15. rujna 2020.)

Ministarstvo kulture objavilo je Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnoga stvaralaštva u 2021. godini, temeljem kojega će dodjeljivati potpore autorima za književno-umjetnički rad i prijevode na hrvatski jezik djela koja predstavljaju opća kulturna dostignuća