Javni poziv za financiranje/sufinanciranje obljetnica ratnih događanja i stradavanja te prigodnih nadnevaka
21. veljača 2020.

U četvrtak, 20. veljače 2020. objavljen je Javni poziv za financiranje/sufinanciranje obljetnica ratnih događanja i stradavanja te prigodnih nadnevaka vezanih uz Domovinski rat u 2020. godini.

Prijedlog za financiranje/sufinanciranje mogu podnijeti (prihvatljivi prijavitelji):

 • udruge registrirane sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19) koje su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja Pozivom (promicanje vrijednosti Domovinskog rata te zaštita i promicanje interesa hrvatskih branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata), a što je vidljivo iz njihova statuta i
 • udruge koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama ili su podnijele zahtjev za usklađivanjem statuta pri nadležnom uredu (što dokazuju potvrdom nadležnog ureda).

Prihvatljive aktivnosti za financiranje/sufinanciranje Pozivom:

 • obilježavanje obljetnica stradavanja u Domovinskom ratu
 • obilježavanje obljetnica osnutka ratnih postrojbi
 • obilježavanja obljetnica akcija i operacija u Domovinskom ratu
 • obilježavanje prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat i braniteljsku populaciju
 • sportske i druge aktivnosti memorijalnog značaja koje se organiziraju u znak sjećanja na stradale hrvatske branitelje u Domovinskom ratu
 • druge prihvatljive aktivnosti obilježavanja događanja iz Domovinskog rata.

Prihvatljivi troškovi za financiranje/sufinanciranje Pozivom:

 • vijenci i svijeće
 • troškovi prijevoza i smještaja
 • hrana i osvježenje za sudionike obilježavanja, pribor za jelo
 • troškovi najma opreme i prostora
 • tisak plakata, zahvalnica, pozivnica, plaketa
 • trošak slanja pozivnica
 • majice, kape, promotivni spotovi
 • pehari, medalje, sportska oprema, troškovi suđenja utakmica
 • slikarska platna, boje i ostali slikarski pribor
 • osiguravanje hitne medicine pomoći i zaštitarskih usluga
 • ugovor o djelu/autorskom honoraru isključivo za vanjskog suradnika
 • ostali izravni troškovi neophodni za provedbu predložene aktivnosti koji su rezultat provedbe aktivnosti u svrhu ostvarenja rezultata i ciljeva aktivnosti.

Svaka udruga na Poziv može podnijeti najviše tri (3) prijedloga (aktivnosti) za financiranje/sufinanciranje. Ukoliko udruga podnosi više od jednog prijedloga (aktivnosti), svaki prijedlog mora dostaviti zasebno, odnosno na zasebnim obrascima za prijavu. Na Poziv se mogu prijaviti aktivnosti koje će se provoditi zaključno s 20. ožujkom 2021. godine.

Iznos koji se udruzi može odobriti za predloženu/e aktivnost/i je od najmanje 1.000,00 kn do najviše 30.000,00 kuna.

Rok za prijavu na Poziv je 20. ožujka 2020. godine.

Više informacija na poveznici.

Povezani članci
Objavljen Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području osiguravanja pružanja podrške žrtvama i svjedocima za 2020. godinu.
Objavljen Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području osiguravanja pružanja podrške žrtvama i svjedocima za 2020. godinu.

Ministarstvo pravosuđa i uprave objavilo je Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području osiguravanja pružanja podrške žrtvama i svjedocima za 2020. godinu.

Objavljen poziv za dodjelu državnih potpora poduzetnicima iz sektora prometa
Objavljen poziv za dodjelu državnih potpora poduzetnicima iz sektora prometa

Slijedom posljedica krize prouzrokovane koronavirusom koja je pogodila cjelokupno hrvatsko gospodarstvo, posebice sektor prometa, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je poziv poduzetnicima za korištenje sredstava iz programa državnih potpora u sklopu mjera gospodarskog opravka Vlade Republike Hrvatske. Provedbena tijela programa dodjele su Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) koji će dodjeljivati pojedinačne potpore korisnicima koji ispunjavaju uvjete iz programa.

Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnoga stvaralaštva (Rok: 15. rujna 2020.)
Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnoga stvaralaštva (Rok: 15. rujna 2020.)

Ministarstvo kulture objavilo je Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnoga stvaralaštva u 2021. godini, temeljem kojega će dodjeljivati potpore autorima za književno-umjetnički rad i prijevode na hrvatski jezik djela koja predstavljaju opća kulturna dostignuća

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza III
Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza III

Opći cilj Poziva je jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz osiguravanje pružanja i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije, komunikacijskog posrednika i videćeg pratitelja. Poziv se financira u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., Prioritetne osi 2 Socijalno uključivanje, investicijskog prioriteta 9.iv Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa te specifičnog cilja 9.iv.2 Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije.