Javni poziv za dodjelu pokroviteljstva/sufinanciranja organizacije manifestacija/znanstveno – stručnih skupova te ostalih aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta u 2016. godini.
19. svibanj 2016.

Dana 11. svibnja 2016. godine Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je Javni poziv za dodjelu pokroviteljstva/sufinanciranja organizacije manifestacija/ znanstveno – stručnih skupova te ostalih aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta u 2016. godini.

Prihvatljivi korisnici su organizatori gospodarskih događanja i manifestacija, sajmova i drugih oblika promidžbe malog i srednjeg poduzetništva i obrta, organizatori događaja s ciljem promidžbe mikro, malog i srednjeg poduzetništva organizatori gospodarskih i izložbi inovatora te sličnih oblika promocije, znanstveno – stručnih skupova, te lokalno – tradicijskih manifestacija, a sve vezano uz promidžbu poduzetništva, zadrugarstva i obrta, kao i promidžbu tradicijskih obrta i lokalnih proizvoda, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu Korisnici): Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Mala i srednja poduzeća, Udruge, Zadruge, Instituti, Fakulteti, Razvojne agencije, Ustanove.

Prihvatljivi su troškovi najma, zakupa, uređenja i opremanja izložbenog prostora, troškovi izravnog nacionalnog TV prijenosa, izrade kataloga i prospekata, brošura, knjiga, organiziranja seminara i drugi zavisni troškovi manifestacije/znanstveno – stručnog skupa i dr. Neprihvatljivi su troškovi poreza na dodanu vrijednost, nabave/kupovine potrošne robe, transporta i prijevoza, dnevnice, boravak i noćenje u hotelu, ugovori o uslugama, plaćama suradnika, domjenci, catering i sl. Intenzitet potpore je do 40% ukupnih troškova manifestacije.

slkika1

Sredstva za pokroviteljstvo/sufinanciranje putem ovog Javnog poziva u iznosu od 1.200.000,00 HRK osigurana su u proračunu Ministarstva.

Korisnik može ostvariti pravo na sufinanciranje po jednoj manifestaciji/ znanstveno – stručnom skupu godišnje:

1. za znanstveno – stručne – skupove: – do 50.000,00 HRK za znanstveno – stručni skup međunarodnog karaktera – do 30.000,00 kuna za znanstveno – stručni skup državnog karaktera – do 20.000,00 kuna za znanstveno – stručni skup regionalnog karaktera – do 10.000,00 kuna za znanstveno – stručni skup gradskog/lokalnog karaktera. 2. za gospodarske manifestacije: – do 140.000,00 kuna za gospodarsku manifestaciju međunarodnog karaktera – do 120.000,00 kuna za gospodarsku manifestaciju državnog karaktera – do 50.000,00 kuna za gospodarsku manifestaciju regionalnog karaktera – do 20.000,00 kuna za gospodarsku manifestaciju gradskog/lokalnog karaktera.

Za istu manifestaciju (projekt) pravo na pokroviteljstvo i sufinanciranje može ostvariti samo jedan korisnik.

Rok za prijavu je do iskorištenja sredstava. Više informacija na: https://poduzetnistvo.gov.hr/vijesti/javni-poziv-za-prijavu- gospodarskih-manifestacija-znanstveno-strucnih-skupova-i-ostalih-aktivnosti-promidzbe-poduzetnistva-i-obrta-1405/1405
Povezani članci
Objavljen Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području osiguravanja pružanja podrške žrtvama i svjedocima za 2020. godinu.
Objavljen Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području osiguravanja pružanja podrške žrtvama i svjedocima za 2020. godinu.

Ministarstvo pravosuđa i uprave objavilo je Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području osiguravanja pružanja podrške žrtvama i svjedocima za 2020. godinu.

Natječaj za dodjelu
Natječaj za dodjelu "Nagrade Vicko Andrić" (Rok: 25. kolovoza 2020. godine)

„Nagrada Vicko Andrić“ dodjeljuje se za izvanredna postignuća u području zaštite kulturne baštine u Republici Hrvatskoj

Objavljen poziv za dodjelu državnih potpora poduzetnicima iz sektora prometa
Objavljen poziv za dodjelu državnih potpora poduzetnicima iz sektora prometa

Slijedom posljedica krize prouzrokovane koronavirusom koja je pogodila cjelokupno hrvatsko gospodarstvo, posebice sektor prometa, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je poziv poduzetnicima za korištenje sredstava iz programa državnih potpora u sklopu mjera gospodarskog opravka Vlade Republike Hrvatske. Provedbena tijela programa dodjele su Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) koji će dodjeljivati pojedinačne potpore korisnicima koji ispunjavaju uvjete iz programa.

Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnoga stvaralaštva (Rok: 15. rujna 2020.)
Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnoga stvaralaštva (Rok: 15. rujna 2020.)

Ministarstvo kulture objavilo je Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnoga stvaralaštva u 2021. godini, temeljem kojega će dodjeljivati potpore autorima za književno-umjetnički rad i prijevode na hrvatski jezik djela koja predstavljaju opća kulturna dostignuća