EACEA objavila nove pozive
10. veljača 2020.

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) u okviru Programa Europske unije Kreativna Europa (2014. – 2020.) objavila je dva poziva:

1. Poziv na dostavu prijedloga EACEA 39/2019 - Projekti kulturne suradnje u zemljama zapadnog Balkana „Jačanje kulturne suradnje sa zemljama zapadnog Balkana i konkurentnosti njihovih kulturnih i kreativnih industrija”

Prihvatljivim će se smatrati prijave podnesene u ime partnerskih konzorcija koji čini minimalno 5 organizacija (voditelj projekta i partneri) iz zemalja koje sudjeluju u Instrumentu pretpristupne pomoći, točnije: organizacije ili udruge aktivne u kulturnim i kreativnim industrijama (isključujući AV); nacionalna vijeća koja se bave kulturnim i kreativnim industrijama (isključujući AV); tijela javne vlasti na lokalnoj, regionalnoj ili središnjoj razini uključena u rad kulturnih i kreativnih industrija (isključujući AV).

Voditelj projekta i partneri moraju imati pravnu osobnost u jednoj od država članica EU ili država korisnica potpore IPA II za Zapadni Balkan: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija.

Najniži iznos potpore je 100.000,00 EUR dok najveći iznosi 500.000,00 EUR

Opći cilj poziva je poticati pomirenje i dobrosusjedske odnose u državama Zapadnog Balkana kroz projekte suradnje i stvaralaštva u području kulture.

Rok za prijavu je 17. ožujka 2020. godine

2. Poziv na podnošenje prijedloga „Digitalno povezivanje kultura i audiovizualnih sadržaja“

Prihvatljive su sljedeće pravne osobnosti partnera: neprofitni subjekti (privatni ili javni), tijela javne vlasti (središnja, regionalna, lokalna), međunarodne organizacije, sveučilišta i druge obrazovne ustanove, istraživački centri, profitni subjekti.

Minimalni iznos koji je moguće tražiti u projektnim prijedlozima iznosi 300.000,00 EUR.

Ovim Pozivom podržat će se pilot-projekti kojima se aktivnosti različitih kulturnih i kreativnih sektora, uključujući i audiovizualni, realiziraju koristeći inovativna tehnološka rješenja.

Rok za prijavu je 14. svibnja 2020. godine

Više informacija o pozivima možete pronaći na Kreativna Europa i EACEA

Povezani članci
Objavljen Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području osiguravanja pružanja podrške žrtvama i svjedocima za 2020. godinu.
Objavljen Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području osiguravanja pružanja podrške žrtvama i svjedocima za 2020. godinu.

Ministarstvo pravosuđa i uprave objavilo je Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području osiguravanja pružanja podrške žrtvama i svjedocima za 2020. godinu.

Objavljen poziv za dodjelu državnih potpora poduzetnicima iz sektora prometa
Objavljen poziv za dodjelu državnih potpora poduzetnicima iz sektora prometa

Slijedom posljedica krize prouzrokovane koronavirusom koja je pogodila cjelokupno hrvatsko gospodarstvo, posebice sektor prometa, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je poziv poduzetnicima za korištenje sredstava iz programa državnih potpora u sklopu mjera gospodarskog opravka Vlade Republike Hrvatske. Provedbena tijela programa dodjele su Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) koji će dodjeljivati pojedinačne potpore korisnicima koji ispunjavaju uvjete iz programa.

Objavljen novi natječaj za dodjelu potpore za ulaganja u akvakulturu
Objavljen novi natječaj za dodjelu potpore za ulaganja u akvakulturu

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je novi natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere II.2./II.3./II.4. „Produktivna ulaganja u akvakulturu“, koji je otvoren je za prijave do 1. studenoga 2020. Na raspolaganju je ukupno 15,90 milijuna eura javne potpore, od čega 11,92 milijuna eura iz proračuna Europske unije, a 3,98 milijuna eura iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Potpora za očuvanje radnih mjesta poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom čija je djelatnost pogođena koronavirusom
Potpora za očuvanje radnih mjesta poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom čija je djelatnost pogođena koronavirusom

Prihvatljivi poslodavci su zaštitne radionice, integrativne radionice i radne jedinice za zapošljavanje osoba s invaliditetom, neovisno o sektoru u kojem posluju, a trajanje mjere je od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine.