EACEA objavila nove pozive
10. veljača 2020.

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) u okviru Programa Europske unije Kreativna Europa (2014. – 2020.) objavila je dva poziva:

1. Poziv na dostavu prijedloga EACEA 39/2019 - Projekti kulturne suradnje u zemljama zapadnog Balkana „Jačanje kulturne suradnje sa zemljama zapadnog Balkana i konkurentnosti njihovih kulturnih i kreativnih industrija”

Prihvatljivim će se smatrati prijave podnesene u ime partnerskih konzorcija koji čini minimalno 5 organizacija (voditelj projekta i partneri) iz zemalja koje sudjeluju u Instrumentu pretpristupne pomoći, točnije: organizacije ili udruge aktivne u kulturnim i kreativnim industrijama (isključujući AV); nacionalna vijeća koja se bave kulturnim i kreativnim industrijama (isključujući AV); tijela javne vlasti na lokalnoj, regionalnoj ili središnjoj razini uključena u rad kulturnih i kreativnih industrija (isključujući AV).

Voditelj projekta i partneri moraju imati pravnu osobnost u jednoj od država članica EU ili država korisnica potpore IPA II za Zapadni Balkan: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija.

Najniži iznos potpore je 100.000,00 EUR dok najveći iznosi 500.000,00 EUR

Opći cilj poziva je poticati pomirenje i dobrosusjedske odnose u državama Zapadnog Balkana kroz projekte suradnje i stvaralaštva u području kulture.

Rok za prijavu je 17. ožujka 2020. godine

2. Poziv na podnošenje prijedloga „Digitalno povezivanje kultura i audiovizualnih sadržaja“

Prihvatljive su sljedeće pravne osobnosti partnera: neprofitni subjekti (privatni ili javni), tijela javne vlasti (središnja, regionalna, lokalna), međunarodne organizacije, sveučilišta i druge obrazovne ustanove, istraživački centri, profitni subjekti.

Minimalni iznos koji je moguće tražiti u projektnim prijedlozima iznosi 300.000,00 EUR.

Ovim Pozivom podržat će se pilot-projekti kojima se aktivnosti različitih kulturnih i kreativnih sektora, uključujući i audiovizualni, realiziraju koristeći inovativna tehnološka rješenja.

Rok za prijavu je 14. svibnja 2020. godine

Više informacija o pozivima možete pronaći na Kreativna Europa i EACEA

Povezani članci
POTPORA ZA SUDJELOVANJE POLJOPRIVREDNIKA U SUSTAVIMA KVALITETE ZA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE
POTPORA ZA SUDJELOVANJE POLJOPRIVREDNIKA U SUSTAVIMA KVALITETE ZA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 27. siječnja 2021. treći Natječaj za provedbu mjere 3 „Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode“, podmjere 3.1. „Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete“, tipa operacije 3.1.1 „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

SUFINANCIRANJE TROŠKOVA UKLJUČIVANJA DJECE U SOCIOEKONOMSKI NEPOVOLJNOJ SITUACIJI U PREDŠKOLSKE PROGRAME
SUFINANCIRANJE TROŠKOVA UKLJUČIVANJA DJECE U SOCIOEKONOMSKI NEPOVOLJNOJ SITUACIJI U PREDŠKOLSKE PROGRAME

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske otvorilo je dana 8. siječnja 2021. godine javni poziv za Sufinanciranje troškova uključivanja djece u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe, ukupne vrijednosti 150.000.000,00 kuna.

AKTIVNOSTI UNAPRJEĐENJA PODUZETNIŠTVA NASTAVLJAJU SE I U 2021. GODINI
AKTIVNOSTI UNAPRJEĐENJA PODUZETNIŠTVA NASTAVLJAJU SE I U 2021. GODINI

Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. provodi europski projekt „Oslonac u poslovanju – PIA Antunovac! KK.03.12.12.0017“. Iako su projektne aktivnosti započele sredinom siječnja, službeni početak provedbe projekta nastupio je potpisom ugovora u ožujku 2020. godine. Riječ je o projektu financiranom iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, ukupne vrijednosti 747.269,67 kuna, od čega 560.452,24 kuna čine bespovratna sredstva.

NASTAVAK UNAPRJEĐENJA USLUGA ZA DJECU  U SUSTAVU RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA
NASTAVAK UNAPRJEĐENJA USLUGA ZA DJECU U SUSTAVU RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike dana 23.12.2020. godine otvorilo je Poziv pod nazivom „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“.