Arhiva Novosti Veljača 2022

Javni poziv za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. "divlja odlagališta") (ZO-1/2022)

Svrha Poziva je uklanjanje otpada odbačenog u okoliš, tzv. „divlja odlagališta“, za što se dodjeljuju bespovratna sredstva pomoći jedinicama lokalne samouprave za su/financiranje troškova.


25. veljača 2022.

Natječaj za podmjere 10.2. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi

Prihvatljivi prijavitelji su javna tijela i pravne osobe koje se u skladu s nacionalnim zakonodavstvom bave očuvanjem biljnih ili životinjskih genetskih izvora, a ukupan iznos raspoloživih sredstava je 10.000.000,00 kuna. Visina potpore po korisniku računa se prema broju prihvatljivih aktivnosti i iznosi najviše do 50.000 eura (u protuvrijednosti u kunama) po pojedinoj aktivnosti, uz intenzitet javne potpore do 100%.


25. veljača 2022.

Otvoreni javni poziv za dodjelu jednokratne novčane potpore udrugama u 2022. godini

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Otvoreni javni poziv za dodjelu jednokratne novčane potpore udrugama u 2022. godini.


25. veljača 2022.

Javni poziv za energetsku obnovu višestambenih zgrada očekuje se do kraja ožujka

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine najavilo je objavu dugoočekivanog Javnog poziva za energetsku obnovu višestambenih zgrada. Objava Poziva planirana je do kraja I. kvartala 2022. godine (do 31.3.2022.), a bit će sufinancirana iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“ kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO).


17. veljača 2022.

Poziv za odabir malih i srednjih poduzeća u turizmu za financijsku potporu - Projekt European Tourism Going Green (ETGG) 2030

Projekt European Tourism Going Green (ETGG) 2030, u kojem je partner i Hrvatska gospodarska komora, ima za cilj podržati europska mala i srednja poduzeća (MSP) u turizmu na njihovom putu prema većoj održivosti. Uz europsku mrežu stručnjaka za održivost, sveučilišta, poslovnih udruga, gospodarskih komora, turističkih organizacija i nevladinih organizacija (NVO), stvara se sustav prijenosa znanja i obuke za MSP na temu održivog upravljanja turizmom, koji će u konačnici dovesti do certificiranja održivosti za turistička poduzeća.


16. veljača 2022.

Ministarstvo hrvatskih branitelja: Javni poziv za dodjelu potpora za samozapošljavanje u 2022. godini

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za dodjelu potpora za samozapošljavanje u 2022. godini u cilju otvaranja novih radnih mjesta za osobe iz ciljne skupine Programa kroz davanje novčane potpore u svrhu samozapošljavanja pokretanjem vlastite samostalne djelatnosti u sljedećim organizacijskim oblicima: samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt, trgovačko društvo ili druga samostalna profesionalna djelatnost (slobodna profesija, ustanova ili dr.).


16. veljača 2022.

Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu.


14. veljača 2022.

Natječaj za tip operacije 3.1.1 Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je četvrti Natječaj za provedbu mjere 3 „Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode“, podmjere 3.1. „Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete“, tipa operacije 3.1.1 „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.


14. veljača 2022.

Otvorene prijave za tehnološke startup-ove na program European Startup Universe (ESU)

European Startup Universe (ESU) je program usmjeren prema tehnološkim startupima u Europskoj uniji. Cilj mu je povezati startup u ranoj fazi poslovanja sa stručnjacima unutar tehnološke zajednice koji im mogu pomoći sa znanjem, savjetima i potencijalno financijama u njihovom razvoju i rastu. To se prvenstveno odnosi na poznate investitore, stručnjake, vlasnike uspješnih tehnoloških tvrtki.


10. veljača 2022.

Javni poziv za financiranje/sufinanciranje aktivnosti udruga sudionika i stradalnika Drugoga svjetskog rata u 2022. godini

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za financiranje/sufinanciranje aktivnosti udruga sudionika i stradalnika Drugoga svjetskog rata u 2022. godini. Svrha i cilj Poziva je nastavna skrb o sudionicima i stradalnicima Drugoga svjetskog rata u cilju zaštite njihovih interesa i dostojanstva te promicanje borbe protiv fašizma i drugih oblika totalitarizma.


4. veljača 2022.

Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske za 2022. godinu

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske za 2022. godinu. Opći cilj Javnog poziva je jačanje suradnje s udrugama koje zastupaju interese poljoprivrednog sektora, a posebni cilj odnosni se na financiranje aktivnosti programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske.


4. veljača 2022.

Javni poziv za sufinanciranje književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu te sufinanciranju prijevoda i objave u e-obliku prethodno tiskanih djela o Domovinskom ratu u 2022. godini

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za sufinanciranje književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu te sufinanciranju prijevoda i objave u e-obliku prethodno tiskanih djela o Domovinskom ratu u 2022. godini.


4. veljača 2022.

Poziv na dostavu prijedloga za Europske projekte suradnje u 2022. godini - kulturne i kreativne organizacije (CREA- CULT-2022-COOP )

Europska komisija objavila je Poziv na dostavu prijedloga za Europske projekte suradnje u 2022. godini. Potpora se odnosi na transnacionalne projekte koji uključuju kulturne i kreativne organizacije iz različitih zemalja koje sudjeluju u Programu.


4. veljača 2022.