Arhiva Novosti Travanj 2018

Otvoren natječaj za potporu mladim poljoprivrednicima

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je novi Natječaj za operaciju 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.


16. travanj 2018.

Natječaj nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva „Naš doprinos zajednici“

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva raspisala je natječaj "Naš doprinos zajednici" za prijavu za ostvarivanje financijske podrške za građanske akcije u 2018. godini u cilju podrške građanskim akcijama u lokalnoj zajednici kojima se podiže razina kvalitete življenja u toj zajednici kroz poticanje aktivnog građanstva i korištenje potencijala lokalne zajednice.


12. travanj 2018.

Javni poziv za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada jedinicama lokalne radi uspostave cjelovitog sustava gospodarenja na području Republike hrvatske.


12. travanj 2018.

Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza 1

Ministarstvo zdravstva objavilo je otvoreni (trajni) poziv na dostavu projektnih prijedloga „Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza 1“. Poziv se provodi u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., a usmjeren je na povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti na području Republike Hrvatske.


4. travanj 2018.

Izmjena Poziva “Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP”

30. ožujka 2018. godine Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je prvu izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP“, referentna oznaka KK.03.2.1.10, kojom se, između ostalog, odgađa početak zaprimanja projektnih prijedloga sa 3. travnja 2018.g. na 3. svibnja 2018.g. u 9:00 sati.


4. travanj 2018.