ico

Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport''

Nalazite se ovdje: Home » Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport”

Dana 8. lipnja 2018.  Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je otvoreni trajni Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava “Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport”, pod kodnim brojem UP.02.1.1.08., ukupne vrijednosti od 50.000.000,00 kn.

Ovim Pozivom pružit će se potpora aktivnostima unapređenja kvalitete života osoba s invaliditetom kroz poboljšanje pristupa i sudjelovanje u športskim sadržajima te aktivnostima povećanja dostupnosti besplatnih športskih sadržaja za djecu i mlade u riziku od socijalne isključenosti.

Poziv je podijeljen na dvije komponente:

  • Komponenta 1 u okviru kojih će se provoditi aktivnosti usmjerene na djecu i mlade u dobi do 29 godina i u riziku od socijalne isključenosti, odnosno djecu i mlade čiji su roditelji nezaposleni ili korisnici dječjeg doplatka, djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djecu i mlade iz jednoroditeljskih obitelji, djecu i mlade iz obitelji s troje ili više djece, djecu i mlade s problemima u ponašanju, djecu s teškoćama u razvoju  te mlade koji su korisnici stipendija za studente slabijeg socijalno ekonomskog statusa ili su nezaposleni te
  • Komponenta 2 u okviru kojih će se provoditi aktivnosti usmjerene na osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju.

Prihvatljivi prijavitelji su organizacije civilnog društva i ustanove upisane u registar športske djelatnosti, osnovne škole, srednje škole, sveučilišta, fakulteti, umjetničke akademije, veleučilišta ili visoke škole rema popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja, ustanove socijalne skrbi: dom socijalne skrbi i centari za pružanje usluga u zajednici.

Partneri mogu biti organizacije civilnog društva i ustanove upisane u registar športske djelatnosti, osnovne škole, srednje škole, sveučilišta, fakulteti, umjetničke akademije, veleučilišta ili visoke škole rema popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja, ustanove socijalne skrbi: dom socijalne skrbi i centari za pružanje usluga u zajednici, udruge – neovisno o području djelovanja, vjerske zajednice, domovi socijalne skrbi i centri za pružanje usluga u zajednici, zaklade, jedinice lokalne ili regionalne samouprave, međunarodne organizacije, vijeća nacionalnih manjina, koordinacije i drugi oblci udruživanja nacionalnih manjina koji se osnivaju u skladu s međunarodnim ugovorima (prema članku 3. Zakona o Registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina).

Prihvatljive aktivnosti odnose se na ispunjavanje specifičnog cilja 1 i specifičnog cilja 2 https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/natjecaji/-ukljucivanje-djece-i-mladih-u-riziku-od-socijalne-iskljucenosti-te-osoba-s-invaliditetom-i-djece-s-teskocama-u-razvoju-u-zajednicu-kroz-sport–9915/Upute-za-prijavitelje.pdf

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva iznosi 50.000.000,00 kn. Maksimalna stopa sufinanciranja iznosi 85 % ukupnih prihvatljivih troškova i osigurana je temeljem OP ULJP iz sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF), dok će se obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15 % osigurati iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Najniži i najviši iznos bespovratnih sredstava, kao i intenzitet potpore prikazani su u sljedećoj tablici:

 

Za više informacija na pogledajte https://mdomsp.gov.hr/vijesti-8/esf-ukljucivanje-djece-i-mladih-u-riziku-od-socijalne-iskljucenosti-te-osoba-s-invaliditetom-i-djece-s-teskocama-u-razvoju-u-zajednicu-kroz-sport/10193

 

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+