Općina Antunovac sredstvima EU graditi će Sportsko – kulturnu dvoranu vrijednosti 9 milijuna kuna

Općina Antunovac na natječaj za bespovratna europska sredstva iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske, Mjere 7., Podmjere 7.4. «Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu» prijavila je izgradnju i opremanje Sportsko – kulturne dvorane ukupne vrijednosti projekta 9 milijuna kuna. Provedba projekta će trajati dvije godine, te je zatraženo 7,4 milijuna kuna iz sredstava EU, a ostatak od 1,6 milijuna kuna osigurati će se iz proračuna Općine Antunovac.

Pročitaj više…

Javni poziv HTZ-a za potpore događanjima

Hrvatska turistička zajednica objavljuje Javni poziv za potpore događanjima u 2017. godini. Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Hrvatske turističke zajednice za događanja na teritoriju Republike Hrvatske od međunarodnog, nacionalnog ili regionalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju

Pročitaj više…

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova“

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova“, čiji je cilj povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela malih i srednjih poduzeća (MSP-ova) u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju.

Pročitaj više…

Poziv Ministarstva zaštite okoliša i energetike - Građenje reciklažnih dvorišta

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga s ciljem pružanja potpore jedinicama lokalne samouprave u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu aktivnosti izgradnje i opremanja reciklažnih dvorišta, u svrhu doprinosa povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište.

Pročitaj više…

Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava korisničkim institucijama iz Prioritetne osi 5 - Tehnička pomoć

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava objavilo je Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava korisničkim institucijama iz Prioritetne osi 5 – Tehnička pomoć s ciljem podrške korisničkim institucijama u uspješnom prijavljivanju i provedbi ključnih operacija Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali.

Pročitaj više…

Poziv na sudjelovanje

Pozivamo mlade u dobi od 15 do 30 godina na četverodnevnu radionicu o prevenciji nasilja među i nad mladima pod nazivom “Kako se nositi s nasiljem?”. Radionicu organizira Agencija lokalne demokracije u suradnji s Općinom Antunovac i Agencijom za održivi razvoj Općine Antunovac RODA d.o.o.

Pročitaj više…

Natječaj za operaciju 7.1.1. – Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave

Dana 27. ožujka 2017. godine Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je drugi Natječaj za provedbu podmjere 7.1. “Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti” – provedba operacije 7.1.1.” Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave”.

Pročitaj više…