ico

Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada

Nalazite se ovdje: Home » Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je natječaj Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada. Natječaj je otvoren od 4.5.2018. do 16.8.2018. godine.

Opći cilj natječaja je jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom socijalnim partnerima i visokoobrazovnim institucijama u oblikovanju i provođenju reformi, te jačanje socijalnog dijaloga u kontekstu kreiranja boljih uvjeta rada s naglaskom na sezonske poslove.

Specifični ciljevi raspodijeljeni su prema komponentama: komponenta 1. – razvijanje dijaloga i jačanje suradnje između organizacija civilnog društva, jedinica lokalne i regionalne samouprave, socijalnih partnera i visokoobrazovnih i znanstvenih institucija s ciljem kreiranja poticajnog okruženja koje će doprinijeti stvaranju kvalitetne suradnje u tematskim područjima od interesa za Republiku Hrvatsku; komponenta 2 – uključivanje socijalnih partnera, prvenstveno sindikata, u aktivnosti zagovaranja, promicanja i osmišljavanja inovativnih načina suradnje s poslodavcima u kontekstu poticanja i kreiranja boljih uvjeta rada svih radnika, a posebice sezonskih radnika.

Prihvatljivi Prijavitelji su: komponenta 1. : organizacije civilnog društva – udruge; komponenta 2: socijalni partneri –  sindikati, udruge sindikata više razine, udruge poslodavaca,  udruge poslodavaca više razine. Za obje komponente Prijavitelja obvezno je projektno partnerstvo.

Ukupna vrijednost Poziva na dostavu projektnih prijedloga: 76.000.000,00 HRK, odnosno

66.000.000,00 HRK za komponentu 1. (min. iznos bespovratnih sredstava 2.000.000,00 HRK – max. iznos 3.600.000,00HRK) i 10.000.000,00 HRK za komponentu 2 (min. 700.000,00 HRK i max. 1.000.000,00 HRK). Udio sufinanciranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova.

Više informacija na http://www.esf.hr/objavljen-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-pdp-tematske-mreze-za-drustveno-ekonomski-razvoj-te-promicanje-socijalnog-dijaloga-u-kontekstu-unapredivanja-uvjeta-rada/.

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+