ico

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama

Nalazite se ovdje: Home » Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je poziv na dostavu projektnih prijedloga “Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“  koji se provodi u okviru Operativnog programa ” Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020.”, Prioritetne osi 4 “Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije”; Specifičnog cilja 4b1 “Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama” financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala, srednja i velika poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti objavljenoj u Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007 – NKD 2007 (NN 58/27, 72/07), osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda. U skladu s gore navedenim opisom i Odlukom, prihvatljivi su prijavitelji koji su poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja B, odjeljaka 05-09 te područja C, odjeljaka 13-33.

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu je 114.000.000,00 kuna. Najniži iznos potpore po pojedinačnom projektu iznosi 350.000,00 kuna, dok najviši iznosi 20.000.000,00 kuna.

Ovaj se Poziv vodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 17. siječnja 2018. godine, a dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 10. studenog 2017. godine. 

Više o Pozivu te natječajnoj dokumentaciji možete potražiti na: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1451

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+