ico

Poziv na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala

Nalazite se ovdje: Home » Poziv na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala“ financiranog iz Europskog Kohezijskog fonda s ciljem pružanja potpore jedinicama lokalne samouprave (JLS) u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za izgradnju i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada iz komunalnog otpada – otpadnog papira i kartona, te reciklabilnog komunalnog otpada (otpadna plastika, otpadni metal, a kad je to prikladno i druge vrste otpada koje su namijenjene recikliranju (npr. otpadni tekstil, otpadno drvo i sl.)).

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine), sukladno čl. 28, st. 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Prihvatljive aktivnosti u okviru Poziva su:

  • priprema projektne dokumentacije potrebne za prijavu projektnog prijedloga,
  • priprema i provedba postupaka javne nabave radova, usluga i roba za gradnju postrojenja za sortiranje sukladno pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli,
  • građenje i/ili opremanje postrojenja za sortiranje koje uključuju izvedbu građevinskih, strojarskih, elektrotehničkih, obrtničkih i svih drugih radova potrebnih za stavljanje postrojenja u funkciju;
  • priključenje na komunalnu infrastrukturu i osiguranje pristupne ceste isključivo za potrebe postrojenja za sortiranje;
  • stručni nadzor građevinskih radova;
  • projektantski nadzor;
  • usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova;
  • tehnička pomoć za upravljanje projektom;
  • aktivnost informiranja, promidžbe i vidljivosti projekta.

Prema ovom Pozivu na raspolaganju je ukupno 350.000.000,00 kuna. Najniži iznos po projektnom prijedlogu iznosi 1.000.000,00 kuna, dok najviši iznosi 50.000.000,00 kuna s intenzitetom sufinanciranja do maksimalno 85% % od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

Krajnji rok dostave projektnih prijedloga je 30. lipnja 2020. godine.

Više informacija i dokumentaciju Poziva možete preuzeti na: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/izgradnja-i-ili-opremanje-postrojenja-za-sortiranje-odvojeno-prikupljenog-otpadnog-papira-kartona-metala-plastike-i-drugih-materijala/