Otvoren Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2019. godinu
14. kolovoz 2019.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2019. godinu kojim se pozivaju udruge mladih i za mlade te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da sukladno Pozivu prijave projekte koji doprinose podizanju kvalitete života mladih. Za financiranje projekata u okviru ovog Poziva ukupno je raspoloživo 8.200.000,00 kuna.

Prioritetna područja Poziva su:

P.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu

a) Poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u društvu

b) Mladi i održivi razvoj zajednice

c) Poticanje međunarodne mobilnosti mladih

P.2. Savjetovanje i informiranje mladih, organizacija slobodnog vremena mladih i podrška inicijativama mladih u zajednici

a) Regionalni informativni centri za mlade

b) Lokalni informativni centri za mlade

c) Organizacija slobodnog vremena mladih putem klubova za mlade

d) Centri za mlade

P.3. Povećanje znanja i vještina, zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada te poticanje socijalnog uključivanja mladih

a) Osposobljavanje za (društveno) poduzetništvo i samozapošljavanje

b) Rad s mladima koji nisu u sustavu obrazovanja i osposobljavanja te koji nisu   zaposleni (mladi u NEET statusu)

c) Socijalno uključivanje mladih u sustavu socijalne skrbi

P.4.  Mladi u ruralnim sredinama

P.5. Lokalni i regionalni programi za mlade Rok za podnošenje prijava je do 30. kolovoza godine, a prijava na Poziv ostvaruje se kroz portal Financijske podrške, na linku: www.financijskepodrske.hr  .

Povezani članci
Javni poziv za poticanje stvaralaštva vizualnih umjetnika u 2020. godini.
Javni poziv za poticanje stvaralaštva vizualnih umjetnika u 2020. godini.

Ministarstvo kulture objavilo je dana 23.6.2020. godine Javni poziv za poticanje stvaralaštva vizualnih umjetnika u 2020. godini.

Javni poziv za sufinanciranje rada veteranskih zadruga u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2020. godini
Javni poziv za sufinanciranje rada veteranskih zadruga u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2020. godini

Ministarstvo hrvatskih branitelja, na temelju članka 4. Zakona o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu (NN 146/08), a u cilju prenošenja znanja i iskustava u području aktivne politike zapošljavanja veterana kroz rad u zadrugama, objavilo je Javni poziv za sufinanciranje rada veteranskih zadruga u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2020. godini.

Obavijest o obustavi Poziva „Umjetnost i kultura online“
Obavijest o obustavi Poziva „Umjetnost i kultura online“

Ministarstvo kulture, temeljem informacije zaprimljene od Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva dana 8. lipnja 2020. godine, objavljuje obavijest o obustavi Poziva UP.02.1.1.14 „Umjetnost i kultura online“.

Natječaj za tip operacije 4.3.3  Ulaganje u šumsku infrastrukturu
Natječaj za tip operacije 4.3.3 Ulaganje u šumsku infrastrukturu

Predmet natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. za provedbu Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“ - provedbu tipa operacije 4.3.3 „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“.