ico

Objavljeni natječaji u sklopu Programa Europa za građane 2014. – 2020.

Nalazite se ovdje: Home » Objavljeni natječaji u sklopu Programa Europa za građane 2014. – 2020.

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) objavila je sve natječaje u sklopu programa Europa za građane 2014-2020 za 2020- godinu.

Potprogram 1. Europsko sjećanje

Prijaviti se mogu tijela lokalne samouprave, neprofitne organizacije: organizacije civilnog društva, udruge preživjelih te kulturne organizacije, organizacije mladih, obrazovne i istraživačke organizacije.

Podupiru se aktivnosti koje pozivaju na promišljanje europske kulturne raznolikosti i zajedničkih vrijednosti u najširem smislu, a prioritet se daje sljedećim temama:

▪ projekti koji promišljaju o uzrocima totalitarnih režima u suvremenoj povijesti Europe,

▪ ili drugi prijelomni trenuci koji su odredili noviju europsku povijest

Prednost se daje aktivnostima koje potiču na toleranciju, uzajamno razumijevanje, međukulturni dijalog i pomirenje kao način nadilaženja prošlosti i izgradnje budućnosti, s posebnim naglaskom na uključivanje i podizanje svijesti mladih.

Maksimalni iznos sredstava koji pojedini projektni prijedlog može ostvariti je do 100.000,00 eura.

Rok za prijavu je 04. veljače 2020. godine.

Potprogram 2. Demokratsko angažiranje i građansko sudjelovanje

2.1. Bratimljenje gradova

Prijaviti se mogu gradovi/općine ili druge razine lokalne vlasti ili njihovi odbori za bratimljenje ili druge neprofitne organizacije koje predstavljaju lokalnu samoupravu.

Podupiru se projekti koji okupljaju mnogo gradova partnera na manifestaciji bratimljenja gradova i bave se pitanjima koja su u skladu s ciljevima Programa, uzimajući u obzir višegodišnje prioritete:

▪ Rasprava o budućnosti Europe i izazovi euroskepticizma,

▪ Poticanje solidarnosti u vremenima krize,

▪ Poticanje interkulturnog dijaloga i međusobno razumijevanje te borba protiv stigmatizacije izbjeglica i manjinskih skupina.

Rokovi za prijavu su 04. veljače 2020. godine i 01. rujna 2020. godine, ovisno o periodu provedbe projektnih aktivnosti.

2.2. Umrežavanje gradova

Prijaviti se mogu gradovi/općine ili njihovi odbori za bratimljenje ili mreže, druge razine tijela lokalne/regionalne uprave, savezi/udruženja tijela lokalne uprave, neprofitne organizacije koje predstavljaju tijela lokalne uprave; druge organizacije koje sudjeluju u projektu mogu biti neprofitne organizacije civilnog društva.

Umrežavanje općina, gradova, županija ili njihovih udruženja u vezi s pitanjima od zajedničkog interesa;

Prednost imaju projekti koji se bave jednim od višegodišnjih prioriteta potprograma.

Rokovi za prijavu su 03. ožujka 2020. godine i 01. rujna 2020. godine, ovisno o periodu provedbe projektnih aktivnosti.

2.3. Projekti civilnog društva

Prijaviti se mogu neprofitne organizacije, uključujući organizacije civilnog društva, obrazovne, kulturne ili istraživačke institucije; druge organizacije koje sudjeluju u projektu biti i javna tijela lokalne samouprave.

Stvaranje transnacionalnih partnerstava i razvijanje mreža organizacija aktivnih u relevantnom području, koje direktno uključuju građane iz različitih društvenih skupina u procese odlučivanja na EU razini;

Važno je da se tema projekta uklapa u jedan od višegodišnjih prioriteta potprograma.

Rok za prijavu je 01. rujna 2020. godine.

Više informacija na poveznici: http://europazagradane.hr/