ico

Natječaj za dodjelu jednokratnih financijskih podrški za 2020. godinu

Nalazite se ovdje: Home » Natječaj za dodjelu jednokratnih financijskih podrški za 2020. godinu

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je 2. ožujka Natječaj za dodjelu jednokratnih financijskih podrški za 2020. godinu.

Cilj Natječaja je jednokratna financijska potpora aktivnostima iz područja socijalne skrbi za koje Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku tijekom 2020. nije pokrilo već raspisanim natječajima.

U skladu s ovim Natječajem, prijave za dodjelu jednokratne financijske podrške mogu biti za slijedeća prioritetna područja:

  1. Unapređenje i razvoj socijalnih usluga u svrhu socijalne uključenosti socijalno osjetljivih skupina,
  2. Organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično namijenjenih socijalno osjetljivim skupinama.

Područje provedbe aktivnosti jepodručjecijele Republike Hrvatske. Provedba započinje prvi sljedeći dan nakon dana potpisivanja ugovora između prijavitelja i Ministarstva. Ugovorom se može utvrditi i neki drugi datum početka provedbe, ali vremensko razdoblje za provedbu ne može biti duže od 6 mjeseci.

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 5.000.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinoj prijavi: 20.000,00 kuna. Najveći iznos financijskih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinoj prijavi: 80.000,00 kuna

Odobreni iznos isplatit će se u jednom obroku (100%), sukladno raspoloživosti sredstava, što će biti definirano Ugovorom o dodjeli financijskih sredstava.

Okvirni broj podrški koji se planira financirati: 80-120.

Prihvatljivim prijaviteljem smatraju se:

  • udruge osnovane temeljem Zakona o udrugama i upisane u Registar udruga, vjerske zajednice koje djeluju kao pravne osobe i osnovane u skladu sa Zakonom o pravnom položaju vjerskih zajednica te upisane u Registar vjerskih zajednica, kao i druge neprofitne pravne osobe upisane u odgovarajući upisnik,
  • svi prijavitelji moraju biti upisani u Registar neprofitnih organizacija te udovoljavati općim uvjetima ovoga Natječaja.

Natječaj je otvoren do 31. ožujka 2020. godine. Više informacija na poveznici.