ico

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je nove natječaje

Nalazite se ovdje: Home » Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je nove natječaje

1. Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu, sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2020. godini  

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je dana 6. ožujka Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu, sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2020. godini. Spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu na području Republike Hrvatske čija će izgradnja odnosno postavljanje ili uređenje biti sufinancirani sredstvima Državnog proračuna u 2020. godini jesu:

• arhitektonsko, kiparsko ili drugo djelo, reljef, spomen-ploča, spomenik, građevina ili drugi

objekt, sve primjerene estetske vrijednosti za koje je rješenje dobiveno u postupku javnog arhitektonsko-urbanističkog-skulptorskog-krajobraznog  natječaja,

• stroj, prijevozno sredstvo, vojna tehnika i slično, koje je izvan redovne uporabe, a koje se postavlja u prostor,

• spomen-soba, spomen-kuća ili spomen-dom čije je rješenje dobiveno u postupku arhitektonskog natječaja za izgradnju ili unutarnje uređenje,

• spomen-područje čije je rješenje dobiveno u postupku urbanističkog, arhitektonskog, krajobraznog i skulptorskog natječaja.

Zahtjev za sufinanciranje izgradnje spomen-obilježja po Javnom pozivu mogu podnijeti udruge iz Domovinskog rata i jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, koje ispunjavaju uvjete navedene u pozivu.

2. Javni poziv za sufinanciranje tiska književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu te sufinanciranje prijevoda i objave u e-obliku prethodno objavljenih djela o Domovinskom ratu sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2020. godini

Predmet ovoga Javnog poziva je prikupljanje projektnih prijedloga za tisak književnih i publicističkih djela o Domovinskom ratu u 2020. godini i prikupljanje projektnih prijedloga za prijevod na strani jezik i objavu u e-obliku već objavljenih književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu u 2020. godini. 

Jednom projektu je po ovom Javnom pozivu moguće odobriti do najviše 30.000,00 kuna za pripremu i tisak književnog ili publicističkog djela o Domovinskom ratu, odnosno najviše 20.000,00 kuna za prijevod na strani jezik i objavu u e-obliku književnog ili publicističkog djela o Domovinskom ratu. Jedan podnositelj može prijaviti najviše jedan projekt za pripremu i tisak te jedan projekt za prijevod na strani jezik i objavu u e-obliku. 

Pravo sudjelovanja na ovom Javnom pozivu imaju sve fizičke osobe i udruge iz Domovinskog rata registrirane u Republici Hrvatskoj barem godinu dana prije podnošenja zahtjeva, neovisno o njihovom prethodnom književnom ili publicističkom radu i iskustvu

Javni pozivi otvoreni su od 6. ožujka 2020. godine do 5. svibnja 2020. godine. Sve dodatne informacije nalaze se na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja na poveznici.