ico

Ministarstvo branitelja objavilo Javne pozive za mjere iz Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji

Nalazite se ovdje: Home » Ministarstvo branitelja objavilo Javne pozive za mjere iz Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji

Dana 30. siječnja 2020. godine Ministarstvo branitelja objavilo je dva Javna poziva:

1. JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE

Ciljnu skupinu Programa čine nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata i nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s trajno utvrđenim statusom

Za potporu mogu kandidirati obrti, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, trgovačka društva s do 50 zaposlenih i druge pravne osobe s do 50 zaposlenih te zadruge s do 10 zaposlenih (dalje: podnositelji), čije je sjedište na području Republike Hrvatske, koji su registrirani i započeli s radom najkasnije u siječnju 2019. godine, a ujedno imaju podmirene sve obveze prema državi (porezi, doprinosi i svi drugi oblici dugovanja).

U obzir se uzimaju podnositelji koji tek otvaraju radna mjesta i oni koji su već zaposlili osobe iz ciljne skupine nakon 5. ožujka 2019. godine, uz uvjet da osoba iz ciljne skupine nije bila u radnom odnosu prije sklapanja ugovora o radu s poslodavcem koji podnosi zahtjev.

Novčana potpora iznosi 50.000,00 kuna po zaposlenoj osobi iz ciljne skupine, a moguće je ostvariti potporu za zapošljavanje jedne do najviše tri osobe iz ciljne skupine, pri čemu ukupno isplaćen iznos potpore ne može prelaziti 150.000,00 kuna.

Zapošljavanje osoba iz ciljne skupine podrazumijeva zapošljavanje u punom radnom vremenu (40 sati tjedno) tijekom 24 mjeseca temeljem sklopljenog ugovora o radu. U slučaju ranijeg prekida radnog odnosa, podnositelj se obvezuje zaposliti drugu osobu iz ciljne skupine do ispunjavanja preuzetih ugovornih obveza.

U Državnom proračunu za 2020. godinu osigurana su sredstva za pozitivno rješavanje 10 do 32 zahtjeva po ovom javnom pozivu, čime se može poduprijeti zapošljavanje do 32 osobe iz ciljne skupine.

2. JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA OBRAZOVANJA

Ciljnu skupinu Programa čine nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata i nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s trajno utvrđenim statusom (dalje: podnositelji).

Poticajna sredstva za podmirivanje troškova obrazovanja po ovom javnom pozivu moguće je odobriti za stjecanje prvog zanimanja (u programima obrazovanja za stjecanje niže razine srednjeg obrazovanja, trogodišnjim strukovnim programima obrazovanja, četverogodišnjim strukovnim programima obrazovanja i gimnazijskim programima obrazovanja), prekvalifikaciju (za osobe sa stečenom srednjom stručnom spremom za jedno zanimanje radi stjecanja stručne spreme iste obrazovne razine za novo zanimanje te za osobe sa stečenom srednjom školskom spremom radi stjecanja srednje stručne spreme), osposobljavanje (za osobe koje imaju završenu osnovnu školu ili stečenu srednju školsku spremu odnosno srednju stručnu spremu) te stjecanje dodatnih znanja i vještina (za osobe koje imaju stečenu najmanje srednju školsku spremu, odnosno srednju stručnu spremu).

Poticajna sredstva moguće je koristiti samo za jednu od navedenih obrazovnih aktivnosti i jedan obrazovni program.

Poticajna sredstva ne mogu se ostvariti za podmirivanje troškova obrazovanje unutar sustava visokog školstva odnosno nije moguće sufinancirati troškove sveučilišnog i stručnog studija niti obrazovanje na veleučilištu i visokoj školi.

Ministarstvo može snositi troškove obrazovanja kroz programe stjecanja prvog zanimanja, prekvalifikacije ili osposobljavanja do iznosa od 12.000,00 kuna (dvanaesttisućakuna) po osobi, isplatom izravno obrazovnoj ustanovi koja provodi obrazovanje.

Ministarstvo može snositi troškove stjecanja dodatnih znanja i vještina do iznosa od 6.000,00 kuna (šesttisućakuna) po osobi, isplatom izravno obrazovnoj ustanovi koja provodi obrazovanje.

Razdoblje zaprimanja zahtjeva po ovim javnim pozivima traje od 30. siječnja do 28. veljače 2020. godine, a svi zahtjevi će biti riješeni do kraja 2020. godine.

Više informacija na:

https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu-15/javne-rasprave/javni-pozivi/aktualni-javni-pozivi/919

Students in classroom, focus on mature man at foreground