ico

Javni poziv za otkup knjiga za narodne knjižnice u 2020. godini

Nalazite se ovdje: Home » Javni poziv za otkup knjiga za narodne knjižnice u 2020. godini

 
Ministarstvo kulture objavilo je Javni poziv za otkup knjiga domaćih izdavača na hrvatskome jeziku, i to:

  • djela suvremene domaće književnosti
  • prijevode djela suvremene svjetske književnosti
  • djela od temeljne vrijednosti za nacionalnu kulturu i umjetnost
  • vrijedne knjige i slikovnice za djecu i mlade.

 
Otkupljivat će se knjige na hrvatskom jeziku objavljene od listopada 2019. i tijekom 2020. godine samo onih nakladnika koji se pridržavaju Sporazuma o jedinstvenoj cijeni knjige (dostupan na http://www.min-kulture.hr/propisi/) i koji su dostavili obvezne primjerke prijavljenog izdanja Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.
 

Ministarstvo kulture neće otkupljivati:

  • udžbenike
  • priručnike
  • ponovljena i komercijalna izdanja
  • izdanja koja svojom kvalitetom i tehničkom izvedbom ne zadovoljavaju profesionalne nakladničke standarde
  • izdanja koja nisu prikladna za korištenje u narodnim knjižnicama.  

 
Pravo podnošenja ponuda na Javni poziv imaju pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje nakladničke djelatnosti u Republici Hrvatskoj i autori vlastitih izdanja koji su državljani Republike Hrvatske.

Prijava se podnosi putem online Prijavnice za otkup knjiga koja je dostupna na stranicama Ministarstva: https://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica

Elektronički popunjenoj prijavnici obavezno treba priložiti, također u elektroničkom obliku:
– podatke o knjizi, autorima, prevoditeljima te priređivaču i/ili uredniku
– potvrdu Nacionalne i sveučilišne knjižnice o dostavljenim obveznim  primjercima

Tiskani primjerak objavljene knjige koja se prijavljuje za otkup za narodne knjižnice treba obavezno dostaviti na adresu Ministarstva. E-prijavnice uz koje nije dostavljen tiskani primjerak objavljene knjige neće se razmatrati.
 

Ponude za otkup knjiga mogu se podnositi od dana objave do 9. studenoga 2020. godine.
  
Više informacija na  https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=24314