ico

Javni poziv za dodjelu potpora radu zadruga hrvatskih branitelja

Nalazite se ovdje: Home » Javni poziv za dodjelu potpora radu zadruga hrvatskih branitelja

U cilju olakšavanja pristupa tržištu rada, resocijalizacije i socijalnog uključivanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji kroz zadruge, Ministarstvo branitelja objavilo je Javni poziv za dodjelu potpora radu zadruga hrvatskih branitelja.

(1) Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su zadruge koje su registrirale svoju djelatnost na području Republike Hrvatske do 2. ožujka 2020. godine.

(2) Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su zadruge koje imaju najmanje dvije trećine članova s priznatim statusom hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djeteta smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili djeteta nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, pri čemu je način utvrđivanja nužnog broja minimalnog zadružnog članstva propisan točkom V. ovog poziva.

(3) Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su zadruge koje imaju plaćene sve poreze i druga obavezna davanja u skladu s nacionalnim zakonodavstvom dospjela za plaćanja, pri čemu iz potvrde nadležne Porezne uprave mora biti razvidno nepostojanje javnog duga po osnovi javnih davanja.

(4) Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su zadruge koje do sada nisu koristile potporu kroz Mjeru poticanja osnivanja zadruga hrvatskih branitelja odnosno Mjeru potpore radu zadruga hrvatskih branitelja.

(5) Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su zadruge koje nisu prekršile odredbe o namjenskom korištenju sredstava Ministarstva hrvatskih branitelja temeljem mjera iz svih dosadašnjih programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji.

(6) Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su zadruge koje nisu isključene jednim od kriterija za isključenje podnositelja definiranih točkom III. ovog javnog poziva.


Novčana potpora iznosi do 150.000,00 kuna, pri čemu navedeni iznos predstavlja najviši novčani prag za koji zadruga može kandidirati podnošenjem zahtjeva po ovom Javnom pozivu. Iznimno, podnositelji zahtjeva koji su certificirani za ekološku proizvodnju mogu ostvariti do 20% veći iznos novčane potpore odnosno do najviše 180.000,00 kuna, pri čemu su obavezni voditi računa o visini novčanih pragova propisanih pod točkama 2. i 3. točke VII. Javnog poziva i njihovoj međusobnoj kumulaciji.

U Državnom proračunu za 2020. godinu osigurana su sredstva za odobravanje najmanje 8-10 zahtjeva zaprimljenih po ovom pozivu, ovisno o visini pojedinačne ostvarene novčane potpore.

Razdoblje zaprimanja zahtjeva po ovom pozivu traje od 2. ožujka do 31. ožujka 2020. godine. Svi zahtjevi će biti riješeni do kraja 2020. godine.

Više informacija na poveznici.