ico

Javni poziv „Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama“

Nalazite se ovdje: Home » Javni poziv „Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama“

Kod poziva: KK.05.1.1.02
Verzija poziva: 3


Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Operativni program: Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020.

Tip natječaja: Otvoreni poziv
Status: Otvoren

Datum objave: 29.11.2019 15:34:45
Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 02.12.2019 09:00:00


Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.03.2020 23:59:59

Nadležno tijelo: MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE

Predmet Poziva je potaknuti poboljšanje kvalitete i raspoloživosti podataka iz područja klime, jačanjem znanstvenih istraživanja o mogućnostima prilagodbe klimatskim promjenama (jačanje otpornosti) u Republici Hrvatskoj.

Svrha (cilj) Poziva je pružiti potporu provedbi primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama u ranjivim i/ili transverzalnim sektorima iz Sedmom nacionalnom izvješću Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih Naroda o promjeni klime (dalje: Sedmo nacionalno izvješće).

Potpora će se dodijeliti projektima kojima se provode primijenjena istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama za minimalno jedan od sektora koji je u Sedmom nacionalnom izvješću identificiran kao ranjivi sektor i/ili transverzalni sektor.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru Poziva je: 75.000.000,00 HRK.
Raspoloživa sredstva po projektnom prijedlogu: najniži iznos 200.000,00 HRK, a najviši iznos 3.000.000,00 HRK.
Predviđeni intenzitet potpore iznosi maksimalno 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

Više informacija na: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv…