ico

Pripremljen projekt izgradnje Inkubatora i akceleratora za razvoj poduzetništva u Antunovcu

Nalazite se ovdje: Home » Pripremljen projekt izgradnje Inkubatora i akceleratora za razvoj poduzetništva u Antunovcu

01a06a

Nakon osnivanja trgovačkog društva „Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o.“ u svrhe izrade i provedbe projekata za gospodarski i ruralni razvoj, te poticanje razvoja poduzetništva na svom području, pristupilo se izradi projektne dokumentacije za izgradnju inkubatora i akceleratora, za svrhe i potrebe poduzetnika i gospodarstvenika, te za promociju poduzetničkog i gospodarskog potencijala.
Tijekom raspisanog poziva u prosincu i siječnju 2014. godine za utvrđivanja interesa projektnih aktivnosti i potreba za korištenjem poslovnog prostora prikupljeno je dvanaest prijava različitih poslovnih subjekata, od zadruga koje se bave proizvodnjom poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i obrtnika do tvrtki baziranih pružanju ICT usluga.

05a04a

Projektirano rješenje poduzetničkog inkubatora i akceleratora čini energetski učinkovit poslovno–proizvodnu zgradu s proizvodnim i uredskim prostorima u 2 etaže: prizemlje i kat. Ukupne građevinske bruto površine 701,31 m2. Zgrada je smještena u izdvojenom građevinskom području Gospodarske zone Antunovac, koji je u vlasništvu Općine Antunovac. Unutar zgrade nalaze se poslovni prostori uredskog tipa i poslovni prostori s mogućnošću organiziranja proizvodne djelatnosti, koja prema prostornom planu spada u kategoriju tihih i čistih djelatnosti bez potencijalno nepovoljnog utjecaja na okoliš.

03a02a

Zgrada će se potpuno opremiti za 12 poduzetnika (dva proizvodna prostora, dva višenamjenska poslovna prostora i osam uredskih prostorija), konferencijskom dvoranom i svom potrebnom infrastrukturom koja će korisnicima objekta biti na raspolaganju.
Također se posebna pozornost posvećuje osiguranju pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti, pri projektiranju zgrade primijenjena su tehnička rješenja kojima se osobama s invaliditetom osigurava nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad.
Ciljevi pokretanja projekta su pored ponude poslovnog i proizvodnog prostora i zajedničkih usluga, istraživanja tržišta i pomoći pri razvoju proizvoda ponuditi i različite vrste edukacija za poduzetništvo, gospodarstvenike, poljoprivredne proizvođače i OPG-ove, pružanje pomoći postojećim poduzetnicima, uvođenje novih tehnologija u sektoru proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda, te korištenje poslovnog prostora pod povoljnim uvjetima u svrhe jačanja lokalnog poduzetništva i gospodarstva.

U planu je izgradnju inkubatora i akceleratora realizirati uz pomoć sredstava iz Strukturnih fondova Europske unije.

Projektirana zgrada inkubatora i akceleratora .doc

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+