ico

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti na prevenciji korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika“

Nalazite se ovdje: Home » Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti na prevenciji korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika“

Otvoren je poziv na dostavu projektnih prijedloga „Suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti na prevenciji korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika“ kojim je neprofitnim organizacijama, organizacijama civilnog društva, jedinicama lokalne samouprave te jedinicama regionalne (područne) samouprave na raspolaganju 85.000.000,00 kuna iz Europskog socijalnog fonda.  Opći cilj poziva je unaprjeđenje uloge organizacija civilnoga društva u promicanju i primjeni načela dobrog upravljanja.

Specifični ciljevi poziva su: 1. Povećanje transparentnosti suradnje tijela javne vlasti s civilnim društvom, 2. Jačanje sposobnosti i kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivan doprinos provedbi antikorupcijskih mjera, 3. Daljnje unaprjeđenje provedbe savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, 4. Osnaživanje stručnih, analitičkih i zagovaračkih kapaciteta organizacija civilnog društva za pružanje učinkovite potpore građanima u sudjelovanju u donošenju odluka na lokalnim i regionalnim razinama te 5. Digitalizacija rada JLP(R)S-a za aktivno sudjelovanje građana prilikom odlučivanja o komunalnim i drugim poslovima.

Poziv je otvoren od 7. prosinca 2018. godine do 31. prosinca 2019. godine. Više informacija saznajte na stranicama Europskih strukturnih i investicijskih fondova:https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/suradnja-organizacija-civilnoga-drustva-i-lokalnih-vlasti-na-prevenciji-korupcije-i-sukoba-interesa-u-provedbi-javnih-politika/