ico

Otvoreni poziv: Inovacije novoosnovanih MSP-ova - II faza

Nalazite se ovdje: Home » Otvoreni poziv: Inovacije novoosnovanih MSP-ova – II faza

Otvoren je Poziv na dostavu projektnih prijava „Inovacije novoosnovanih MSP-ova – II faza“ kojim se  potiče inovativnost novoosnovanih MSP-ova za uvođenje inovacija koje rezultiraju proizvodom/uslugom koja je novost na tržištu. Svrha Poziva je poticanje novoosnovanih MSP-ova za uspješno lansiranje proizvoda i usluga s potencijalom rasta i izvoza koji su novi na tržištu, s naglaskom na radikalne inovacije i znatno poboljšanje u komercijalizaciji proizvoda i usluga.

Ukupnoje ovim Pozivom na raspolaganju 150.000.000,00 kuna, a prihvatljiviprijavitelji su mikro, mali i srednji poduzetnici. Rok za podnošenje projektnihprijava je 29. lipnja 2020. godine.

Detalje natječaja saznajte na web stranici efondovi: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=6774086f-41ee-4a1a-b9fc-aae49772b944