ico

Otvoreni Javni pozivi Osječko-baranjske županije

Nalazite se ovdje: Home » Otvoreni Javni pozivi Osječko-baranjske županije

Osječko-baranjska županija raspisala je nekoliko Javnih poziva, koji su objavljeni na službenoj internet stranici http://www.obz.hr/hr/index.php?tekst=1718.

1. Javni poziv za dodjelu potpora za ulaganja u razvoj i unaprjeđenje ruralnog turizma na području Osječko-baranjske županije u 2018. godini.

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2018. godinu za ulaganja u razvoj i unaprjeđenje ruralnog turizma na području Osječko-baranjske županije u 2018. godini

Pravo prijave korištenja potpore imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti i trgovačka društva registrirani za pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u ruralnom turizmu, udruge registrirane za djelatnost povezane uz selektivne oblike ruralnog turizma i druge fizičke i pravne osobe koje imaju prebivalište odnosno sjedište na području Županije.

Potpora iznosi do 50% prihvatljivih troškova izvršenog ulaganja, a najviše do iznosa od 30.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijava je 15. svibnja 2018. godine.

2. Javni poziv za dodjelu potpora za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama u 2018. godini

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2018. godinu za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama na području Osječko-baranjske županije u 2018. godini.

Pravo prijave za korištenje potpore imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti i trgovačka društva registrirani za pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u ruralnom turizmu, udruge registrirane za djelatnosti povezane uz selektivne oblike ruralnog turizma i druge fizičke i pravne osobe koje imaju prebivalište odnosno sjedište na području Županije.

Visina potpora može iznositi do 50% prihvatljivih troškova, a rok za prijavu je do utroška sredstava, odnosno najkasnije do 31. listopada 2018. godine.

3. Javni poziv za dodjelu potpora za ulaganja u autohtonu eno i gastro ponudu na području Osječko-baranjske županije u 2018. godini

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2018. godinu za ulaganja u autohtonu eno i gastro ponudu na području Osječko-baranjske županije u 2018. godini.

Pravo prijave za korištenje potpore imaju pružatelji usluga u ugostiteljstvu i turizmu koji imaju prebivalište odnosno sjedište na području Županije.

Potpora iznosi do 50% iznosa plaćenih računa za kupovinu poljoprivrednih proizvoda od lokalnih poljoprivrednih proizvođača, a najviše do iznosa od 10.000,00 kuna i može se ostvariti jednom godišnje.

Rok prijave je do utroška sredstava, a najkasnije do 31. listopada 2018. godine.

4. Javni poziv za sufinanciranje prostornih uvjeta djelovanja dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Osječko-baranjske županije iz sredstava Proračuna Osječko-baranjske županije za 2018. godinu za jedinice lokalne samouprave

Predmet ovoga Javnoga poziva je podnošenje zahtjeva za sufinanciranje prostornih uvjeta djelovanja dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Osječko-baranjske županije iz sredstava Proračuna Osječko-baranjske županije za 2018. godinu.

Pravo na podnošenje zahtjeva iz prethodnog stavka imaju jedinice lokalne samouprave.

Najveći mogući iznos potpore je do 20.000,00 kuna, a rok za prijavu je 15.5.2018. godine.

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+