ico

Otvoren je 4. Poziv programa Interreg Europe

Nalazite se ovdje: Home » Otvoren je 4. Poziv programa Interreg Europe

Program Interreg Europe 2014. – 2020. financiran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj i osmišljen kako bi kroz partnerske projekte pružio podršku učenju i razmjeni iskustava među organizacijama koje sudjeluju u kreiranju i provedbi lokalnih, regionalnih i nacionalnih politika te programa regionalnoga razvoja s ciljem poboljšanja njihove učinkovitosti.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga otvoren je od 07. svibnja 2018. do 22. lipnja 2018. te će za prijavu biti otvorena sva četiri tematska područja koja uključuju: istraživanje i inovacije, konkurentnost MSP-a, poticanje nisko ugljične ekonomije te zaštitu okoliša i učinkovito korištenje resursa.

Na raspolaganju za svih 28 država članica EU, Norvešku i Švicarsku je 70 milijuna eura, a intenzitet potpore za hrvatske članice je 85%. Kako bi projektni prijedlog bio prihvatljiv, potrebno je osigurati partnerstvo s po jednom članicom iz 3 od 4 prihvatljiva područja:

Projektni prijedlog mora imati inovativan karakter. No s obzirom da je do sada u sklopu Interreg Europe odobreno 184 projekata, raznovrsnih tema, biti inovativan postaje sve teže. Fokus bi trebao biti na podzastupljenim temama, kao što su obnovljivi izvori energije, kvaliteta vode, gospodarenje otpadom te na podzastupljenim regijama.

Implementacija projekta (druga faza) biti će usmjerena na provedbu akcijskog plana i njegovo praćenje. Kao i u prethodnim natječajima, aktivnosti uključene u fazu implementacije, moraju biti unaprijed definirane projektnim prijedlogom. Kako bi se osigurali pravovremeni rezultati, vrijeme provedbe druge faze skraćeno je na godinu dana, za sve projekte odobrene u sklopu ovog poziva. Aktivnosti u ovoj fazi biti će financirane od strane Interreg Europe Programa po principu lump sum (definira se u odnosu na broj instrumenata politike / akcijskih planova koji se prate – primjerice, za tri instrumenta politike, ukupni iznos za cijelo partnerstvo za aktivnosti u fazi 2 iznosi 51.000 eura).

Više informacija možete pronaći na internet stranici Interreg Europe Programa https://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/3175/fourth-call-what-s-new/

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+