ico

Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije

Nalazite se ovdje: Home » Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije

Ured za Udruge Vlade RH i Švicarsko-hrvatski program suradnje objavili su natječaj „Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije“.

Cilj poziva je promicanje doprinosa organizacija civilnoga društva ekonomskoj i socijalnoj koheziji te održivom razvoju lokalne zajednice. Specifični ciljevi poziva su povećati ulogu organizacija civilnoga društva u razvoju kompetencija djece i mladih u području održivog razvoja te osnažiti partnerstva organizacija civilnoga društva, škola i lokalne zajednice u podizanju svijesti o održivom razvoju.

Prihvatljivi prijavitelji su udruge – osnovane, registrirane i djeluju sukladno Zakonu o udrugama, dok partneri mogu biti Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Mala i srednja poduzeća, Udruge, Zadruge, Fakulteti, Osnovne škole, Srednje škole, Ustanove, Socijalne zadruge.

Prihvatljive aktivnosti su provedba programa izobrazbe za održivi razvoj namijenjenih učenicima osnovnih i srednjih škola koji uključuju participativne i interaktivne metode: debate, rad u skupinama, rad u paru, korištenje multimedije, brainstorming, dramske metode, iskustvene vježbe i sl., uključivanje djece i mladih u odgojno-obrazovne volonterske aktivnosti, odnosno volonterske aktivnosti od interesa za lokalnu zajednicu, jačanje stručnih kapaciteta organizacija prijavitelja i partnera koje provode obrazovanje za održivi razvoj: izrada i provedba edukativnih radionica i seminara o održivom razvoju, organizacija studijskih posjeta primjerima dobre prakse u Hrvatskoj i inozemstvu, razvoj i provedba programa radionica za roditelje, učenike i druge skupine, izrada edukativnih materijala, javne/stručne rasprave, istraživačke aktivnosti, podizanje javne svijesti o važnosti ciljeva održivog razvoja.

Natječaj je otvoren od 4.6.2018. godine i traje do 11.3.2018. godine. 1. rok za dostavu: 10. rujna 2018.g. / 2. rok za dostavu: 10. prosinca 2018.g. (u slučaju da predviđena sredstva nisu iskorištena u prethodnom roku za dostavu) / 3. rok za dostavu: 11. ožujka 2019. godine (u slučaju da predviđena sredstva nisu iskorištena u prethodnom roku za dostavu).

Ukupan iznos bespovratnih sredstava poziva je 31.500.000,00 HRK, dok se najniži iznos kreće od 140.000,00 do 500.000,00 HRK, a najviši od 500.000,00 do 1.300.000,00 HRK.

Više informacija na https://udruge.gov.hr/vijesti/poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-osnazivanje-doprinosa-organizacija-civilnoga-drustva-obrazovanju-za-odrzivi-razvoj-za-unaprjedjenje-ekonomske-i-socijalne-kohezije/4769

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+