ico

Objavljen novi natječaj u okviru mjere 8 “Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma” iz Programa ruralnog razvoja

Nalazite se ovdje: Home » Objavljen novi natječaj u okviru mjere 8 “Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma” iz Programa ruralnog razvoja

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dana 25. svibnja 2018. godine objavila je drugi Natječaj za provedbu tipa operacije 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“ iz podmjere 8.5 „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“.

Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici, udruge šumoposjednika te trgovačka društva i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti i koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 70.000.000,00 kuna, a vrijednost potpore kreće se od 5.000 eura do 700.000 eura. Intenzitet javne potpore iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 2. srpnja 2018. godine od 12:00 sati do 31. kolovoza 2018. godine do 12:00 sati.

Više informacija pronađite http://ruralnirazvoj.hr/objavljen-novi-natjecaj-u-okviru-mjere-8-ulaganja-u-razvoj-sumskih-podrucja-i-poboljsanje-odrzivosti-suma-iz-programa-ruralnog-razvoja/

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+