ico

Objavljen natječaj za tip operacije 4.3.1. „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“

Nalazite se ovdje: Home » Objavljen natječaj za tip operacije 4.3.1. „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“

Objavljen je drugi Natječaj za provedbu Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tip operacije 4.3.1. „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“. Ovim je natječajem ukupno raspoloživo 332.000.000,00 kuna za povećanje poljoprivrednih površina koje se mogu navodnjavati, a prihvatljivi prijavitelji su jedinice područne (regionalne) samouprave. Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 150.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti, a najviša 15.000.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti, a intenzitet potpore po projektu iznosi najviše 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Zahtjev za potporu može se podnositi od 28. veljače 2019. godine od 12:00 sati do 29. travnja 2019. godine do 12:00 sati, a više informacija  o natječaju dostupno je na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju: https://www.apprrr.hr/podmjera-4-3-potpora-za-ulaganja-u-infrastrukturu-vezano-uz-razvoj-modernizaciju-i-prilagodbu-poljoprivrede-i-sumarstva/