ico

EACEA objavila nove rokove za prijavu projektnih prijava na natječaje u 2019. i 2020. godini

Nalazite se ovdje: Home » EACEA objavila nove rokove za prijavu projektnih prijava na natječaje u 2019. i 2020. godini

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) objavila je nove rokove za prijavu projektnih prijava za sve natječaje u 2019. i 2020. godini.

Za potprogram 1. Europsko sjećanje rok za prijavu se pomiče na 1. veljače, a projekti moraju početi između 1. rujna tekuće godine i 28. veljače naredne godine.

U potprogramu 2. Demokratski angažman i građansko sudjelovanje također je došlo do promjena:

Za mjeru 2.1. Bratimljenje gradova, prvi rok za prijavu je promijenjen  na 1. veljače, a projekti moraju započeti između 1. srpnja tekuće godine i 31. ožujka naredne godine.
Drugi rok za prijavu na ovu mjeru ostaje 1. rujna, no promjena je da projekti moraju započeti između 1. veljače i 31. listopada naredne godine.

Za mjeru 2.2. Umrežavanje gradova, oba roka za prijavu projektnih prijava ostaju nepromijenjena – 1. ožujka i 1. rujna, no razdoblje prihvatljivosti projektnih aktivnosti je promijenjeno:

Za rok 1.ožujka projekti moraju započeti između 1.rujna tekuće godine i 28. veljače naredne godine.

Za rok 1.rujna projekti moraju započeti između 1. veljače i 31. listopada naredne godine.

Za mjeru 2.3. Projekti civilnog društva, postoji samo jedan rok za prijavu projektnih prijava i on je 1.rujna. Projekti za ovaj rok moraju počinjati između 1. ožujka i 31. kolovoza naredne godine.

 

Više informacija o Programu možete pronaći na mrežnim stranicama EACEA-e:

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/news/europe-for-citizens-new-deadlines-for-submission-applications_en

 

Za savjet za oblikovanje projekta možete se obratiti Uredu za udruge Vlade RH na adresu europazagradane@udruge.vlada.hr ili na broj telefona 01/ 45 99 810.